The big 5 - Så blir förmågorna enkla att arbeta med

Fram till för ett år sedan har jag stångats med förmågorna som vi finner i läroplanen. Förmågorna har varit abstrakta och väldigt många, 71 stycken för att vara exakt. Det var först när jag läste Göran Svanelids artikel, Lägg krutet på The Big 5, om de fem viktigaste förmågorna (Big 5) som jafg tyckte att förmågorna blev mer konkreta och enklare att hantera. Big 5 innehåller/sammanfattar nämligen alla de 71 förmågor som står i läroplanen. Jag kände en lättnad att slippa presentera alla förmågorna för min dåvarande årskurs 2 och istället kunna fokusera på 5 stycken.  

Big 5: vad respektive förmåga beskriver

 

1. Analysförmåga

Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

2. Kommunikativ förmåga

Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

3. Metakognitiv förmåga

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

4. Förmåga att hantera information

Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

5. Begreppslig förmåga

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.  

Hur förmågorna blir konkreta på lektionerna

  bild_the_big_5_majema   Under ett års tid har jag skapat undervisningsmoment som behandlar Big 5 och givetvis kunskapskraven. I min klass har vi haft Förmågor-lektioner. Dessa lektioner går till på följande vis: - Eleven har valt en förmåga (antingen en som hen inte arbetat med på länge eller en som eleven behöver färdighetsträna mer på). - Därefter arbetar eleven med uppgiften utifrån den valda förmågan. Jag har skapat en uppgiftsbank för varje förmåga. - Moment tre är att eleven utvärderar hur arbetet gick.  

Lyckat resultat med Big 5

  Alla dessa steg har hjälp mig att tydligt kunna göra bedömningar på hur eleven behärskar förmågorna, vilket gynnar mitt arbete. Men det viktigaste, varje elev har blivit medveten om vad de olika förmågorna betyder. Barnen har förstått varför det är viktigt att kunna använda dessa förmågor både i skolan och utanför. Det har blivit en naturlig del i skolarbetet att utvärdera, samt att eleverna tycker att det här är väldigt roligt! Eftersom det här upplägget har påverkat min undervisning positivt vill jag dela med mig av en av mina uppgifter till er. Förhoppningsvis kan detta ge er samma vinst som jag och min klass har fått. Eftersom många av oss lärare har ont om planeringstid är det extremt tidsödande att alla skapar egna arbetsmaterial.   Varsågod! Klicka här för en prova-på-övning.   Hälsningar/ Emilie Hjalmarsson, lärare på Utsäljeskolan i Huddinge kommun.   Är du sugen på fler uppgifter där eleverna specifikt övar de fem förmågorna? Kommentera gärna!