Tittskåp på engelska

Engelska versioner av tittskåp

För att träna in engelska ord kopplade till ämnesområdet House and furniture byggde vi rum i skokartonger. Vi delade upp rummen bland eleverna så att vi fick många olika typer av rum t.ex: kök, badrum, hall, sovrum och vardagsrum. Vi skapade ordlistor på saker som kan finnas i ett rum och ur dessa fick eleverna klippa ut och klistra in små lappar med orden på rätt plats i ”rummet”.

Legogubbar som guider

Sedan tränade eleverna in en liten konversation där en legogubbe visade runt i rummet. De fick sedan spela in konversationen på ipad och visade upp sin film för klassen. Klassen gjorde kamratbedömning på sådant som var bra och något som man kunde tänka på till nästa gång.

Gästbloggare Astrid Claeson och Eva Marklund, Brunns skola Ingarö