Hur stor ska en skolgård vara?

Läste i SvD att 2-5 kvadratmeter är vad många skolbarn i Stockholm har att röra sig på under rasterna. Det kan väl inte vara ok?! Visst ska väl skolgården vara rymlig och ett ställe för lek, pratstunder och utmaningar? Fram till 80-talet fanns det en norm för vad som gällde för skolgårdar, men den slopades och nu finns ingen kontroll av skolgårdar. Så här säger Stefan Hult, branschsamordnare för skolfrågor på Arbetsmiljöverket: "Vi har reagerat när vi hittat skolor som inte ens har en skolgård, och det är en brist att tydliga direktiv saknas. Vi för en fortlöpande dialog med skolmyndigheterna kring denna problematik." Maria Nordström, docent vid Stockholms universitet, har forskat kring skolgårdar. Hon konstaterar att leken riskerar stanna upp när ytorna blir små. "Barn behöver plats helt enkelt, de är mycket mer rörliga än oss vuxna. Studier från skolgårdar i Paris har också visat att det uppstår stress hos barnen om det är för tät." Jag hoppas att detta är en fråga som fortsätter att debatteras och att alla elever får möjlighet till miljöombyte och inspiration på rasterna under skoldagen.

Bild från Västra Skolan i Malmö.