Vad har en alien, en drake och en bläckfisk gemensamt?

Språkskrinet får mycket beröm från lärare. Vi benar ut varför:

Med Språkskrinets elevbok och kopieringsunderlag har du allt du behöver i ett basläromedel. Och ändå hinner du och dina elever läsa, se på film, spela teater, diskutera, söka och värdera information och annat som hör svenskämnet till.

Varje kapitel i elevboken inleds med läsning. I texterna får man följa eleverna i en klass i olika vardagsrealistiska situationer. Humorn och värmen i texterna förstärks av Cecilia Björnekulls underfundiga illustrationer.

"Eleverna läser både bild och text. De känner igen sig i många situationer och de gillar att läsa om den här klassen."

Läsförståelsefrågorna som följer på texten svarar mot kraven i LGR11– eleverna får söka svar i texten såväl som mellan raderna, de får fundera, reflektera, diskutera och ta ställning.

 

                      " Frågorna engagerar och tvingar eleverna att tänka till. Det tycker jag är väldigt viktigt. Här sätts deras lässtrategier på prov!"

Språklära och stavning finns med i elevboken, och repeteras sedan i och med ”Kommer du ihåg-sidorna”, efter vart tredje kapitel. Nyttigheter, som dessutom finns som läxor i kopieringsunderlaget – mer för att befästa kunskaperna, och ofta med en liten extra knorr.

I kopieringsunderlaget finns också muntlig framställning med, i form av ”pratläxor”, tänkta att användas var tredje vecka.

  " Eleverna gillar pratläxorna! På många olika roliga sätt får de öva sig att prata inför åhörare, ibland bara några få, ibland flera."

I elevboken övas vidare ordkunskap, en nyckel i både läs- och skrivutveckling.

Varje kapitel avslutas med en skrivuppgift. Olika typer av texter presenteras och eleverna får fundera, planera och strukturera sin text, innan de skriver den antingen på dator eller för hand.

  " Inspirerade av texten i början av kapitlet, och med verktygen som språkläran och ordkunskapen är, har eleverna möjlighet att skriva riktigt bra egna alster. De blir nöjda och stolta!"

Det finns en läxa som är tänkt att användas efter varje skrivuppgift. Den går ut på att eleverna läser sin text högt för någon där hemma, och utvärderar både sitt skrivande och sin högläsning därefter.

  " I kopieringsunderlaget finns många ovärderliga checklistor och utvärderingsmallar. Plötsligt slipper jag göra allt detta själv!"

En sak till! I sexans elevbok, Bläckfisk, finns en massa härliga moment i svenska, som kanske är lite bortglömda. Dialekter, minoritetsspråk, nordiska språk, skriftens historia, gamla och nya ord, filmskola, litteraturklassiker, författarporträtt och språklek. Att hitta lust och glädje i språket, och förstå hur användbart det är, tycker jag är a och o i svenskundervisningen. De här extrasidorna är en riktig vitamininjektion.

Språkskrinet är Majemas kompletta basläromedel i svenska för årskurs 1-6. I serien ingår lärarhandledning, arbetsböcker och läsförståelsehäften. För lågstadiet finns Språkskrinet Troll, Språkskrinet Clown, Språkskrinet Detektiv.

För mellanstadiet finns Språkskrinet Alien, Språkskrinet Drake och Språkskrinet Bläckfisk