Vad tycker elever och lärare om Språkskrinet Alien?

Gästbloggare Annelie Lodén, Fornuddens skola i Tyresö
 

I höstats började läraren Annelie Lodén arbeta med Språkskrinet Alien i sin fyra. Ett par månader in på terminen är det nu dags att utvärdera. Lever Alien upp till hennes förväntningar? Får hon in alla moment som ska med? Och kanske framför allt – vad tycker eleverna om läromedlet?

Elev skriver i Språkskrinet AlienI arbetet med Berättelsen som inleder varje kapitel får vi in mängder av olika moment. Vi börjar med att tillsammans fundera kring vad texten kommer att handla om. Här spelar illustrationerna en stor roll. Eleverna bläddrar ofta tillbaka till klassfotot på första sidan, de vill veta exakt vilka av personerna som finns med på bilderna. Därefter är det dags för lästräning, oftast i par eller mindre grupp. En stor fördel är att texterna finns att ladda ner på Inläsningstjänst, vilket underlättar för de många elever med dyslexi som jag har i min grupp.

Förmågan att argumentera utvecklas

Vi arbetar med frågeställningarna till texten – gemensamt eller enskilt. De frågor som är mest spännande att arbeta med är de sista, där eleverna själva måste fundera, ta ställning och motivera sitt svar. I början var de uppgifterna kluriga – det fanns ju inget rätt eller fel svar, vilket många av eleverna upplevde som frustrerande. Nu börjar flera förstå vitsen och vi har fått till härliga diskussioner där förmågan att argumentera verkligen tränas. Vi arbetar sedan vidare med texten. Eleverna får olika uppdrag:

  • * Hitta fem ord som du är osäker på vad de betyder, eller som du tror någon annan kan vara osäker på.
  • * Stryk under tio ord som du kan skriva en eller flera synonymer till.
  • * Ringa in sju ord som du kan skriva ett motsatsord till.
  • * Vilka ord har författaren använt för att beskriva hur Erik känner sig?
  • * Hur beskrivs de olika personerna?
  • * Vad får vi reda på om Lukas? Vad står det mellan raderna egentligen?

Bild3 SS Elever arbetar i Språkskrinet AlienNästa lektionstillfälle arbetar vi med de olika uppgifter som har med språklära att göra . Här gillar jag att flera olika moment kommer in. I ett av de första kapitlen arbetade vi med att skriva dialoger på olika sätt, vilket eleverna sedan direkt kunde träna extra på när de skrev berättelser. Många, många av elevernas texter innehåller ju dialoger. Skrivuppgifterna, som är den sista delen i varje kapitel, har väl varit den delen som vi missat lite på. Eller snarare – den delen där spridningen på elevernas förkunskaper och vilja märks mest. Vilket, hos oss, innebär att några är färdiga med sina texter på alla sätt och vis medan andra har mycket svårt antingen med att komma i gång eller att avsluta. Men, trägen vinner, vi har tränat på att bli klara i tid i ett och ett halvt år nu, det går bättre och bättre. Eleverna skriver sina texter fint för hand eller på datorn. De illustrerar och så klistras allt in i en fin berättelsebok. Naturligtvis har alla klasser sina behov, och våra fyror i år har behov av mycket, grundläggande stavningsträning. Därför kompletterar jag Språkskrinet med ett annat läromedel, just för den extra stavningsträningen.


Och vad tycker då eleverna om Alien?

De tycker bra om berättelserna, vill gärna läsa vidare. De gillar illustrationerna och tycker att de lär sig en massa. Några tycker att de inte hinner klart, medan andra gärna hade haft fler uppgifter – som vanligt i en klass alltså. En sak var de rätt ense om dock de är inte förtjusta i själva illustrationen av Alien… han/hon/hen ser arg ut – det passar inte alls ihop med boken, den är ju rolig!