Värdegrund och ordspråk med Ulrika Hansén

Vi är glada att kunna presentera en ny bok: Värdegrund och ordspråk. Boken är skriven av Ulrika Hansén. Ulrika är lärare, författare, föreläsare och stor inspiratör inom hur man kan arbeta med värdegrund och normer, i svenskaämnet, genom ordspråk. Värdegrund och ordspråk ger verktyg att utveckla elevernas känslomuskler. Läs Ulrikas härligt inspirerande gästblogg. (Läs även artikeln: Ordspråk utvecklar elevernas språk och känslor).   ulrika bild  

Nya tider kräver nya verktyg

Förr i tiden använde man sagor och muntligt berättande i vardagen på ett sätt som gav inre bilder och känslomässiga insikter av rätt och fel, handling och konsekvens, etik och moral. Men allt eftersom vår vardag och verklighet ändrats har den traditionen ersatts av andra aktiviteter, där barnen istället ofta matas utifrån av t.ex. tv, film och diverse spel. I dagens moderna samhälle har jag ofta saknat en motpol till det, ett naturligt filosofiskt samtalsforum som känns inbjudande för barn att ta del av. Ett forum där man utvecklar sina egna tankar, sitt inre och får empatisk och känslomässig träning med på köpet. Av en slump upptäckte jag att ordspråk kunde fungera som verktyg för det. Jag har alltid själv dragits till ordspråk som innehåller visdomar och genom åren samlat dem i en "ordspråksbank". För ett antal år sedan ledde en händelse med en elev till att jag använde mig av ett av dem, för att ge henne tröst och perspektiv att hantera sin sorg. Ordspråket var Gråten är själens tvättmaskin och det kom att bli uppstarten till det ordspråksarbete jag utvecklat sedan dess.