Varför Min bok om DEMOKRATI?

Vår serie ”Min bok om …” är suverän.

Idén är lika enkel som fenomenal: inom ett avgränsat temaområde drar vi upp ramarna – eleverna gör resten :) Resultat: en unik, välfylld, snygg bok om temaområdet ifråga, där fakta, reflektioner och iakttagelser finns med på både bredden och djupet, i form av elevernas personliga bilder och texter. Här på förlaget gör vi alltså förarbetet – vi formulerar frågor samt sammanställer vissa utvalda fakta, alltihop i en tydlig, överskådlig struktur. Sedan lämnar vi tomt. Och det är svårare än man kan tro! Ofta har vi, under arbetets gång med en ny ”Min bok om …”, råkat skriva en jättemaffig faktabok i ämnet och då måste vi skala bort. Och skala mer. Bara lämna kvar de allra kärnfullaste frågeställningar och data. Och sedan vrida och vända på dessa frågeställningar och data. Många varv. Allt detta eftersom vi med ”Min bok om …” vill få eleverna att både söka information och tänka själva, vi vill uppmuntra till vidare undersökningar och diskussioner. Vi vill stimulera elevernas kreativitet, men samtidigt avgränsa till ett temaområde.     I samband med valåret 2014 kompletterar vi serien med Min bok om DEMOKRATI. Jag vågar nog påstå att den har varit den klurigaste av dem alla att få till. Tänk dig själv! Du måste avgränsa men lämna öppet för elevernas tolkningar och upptäckter. Du måste ställa väl avvägda frågor som når in på djupet. Ja, det var svårt kan jag säga, i ett sådant stort, viktigt, centralt och ständigt aktuellt ämne som DEMOKRATI. Att sedan lämna tomt.   /Katta Hedensjö   Psst ... Om du vill prova på Min bok om DEMOKRATI kan du klicka här.