Världsvattendagen

    Den 22 mars infaller Världsvattendagen. Tillgång till rent vatten borde vara en mänsklig rättighet, men så är långtifrån fallet. Vi på Majemaförlaget bidrar till projektet Vatten åt alla. De gör fantastiska insatser, särskilt för att barn ska få rent vatten. Detta tema är tacksamt att jobba med i skolan, det berör alla starkt. På vår hemsida har vi lektionstips, som passar olika årskurser. Jag hittade även denna vattenskola på nätet, som verkar rolig. Många bäckar små ...