När jag väljer matematikläromedel

  • Det viktigaste för mig som lärare är att jag kan möta varje elev där den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Materialet måste erbjuda uppgifter och utmaningar på olika nivåer.
  • Materialet måste vara kopplat till läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav och ge mig som lärare hjälp i min bedömning av elevernas kunskaper.
  • Varje elevs kunskapsutveckling ska vara överblickbar för mig, eleven själv och för föräldrarna genom till exempel en matris.
  • Jag vill att mina elever ska få möjlighet att arbeta problembaserat. De ska få lösa problem i grupp, där de får föra och följa logiska resonemang och redovisa sina lösningar för varandra. Att se olika sätt att lösa samma slags problem, är utvecklande.
  • Ett plus är om jag kan ha tydliga genomgångar med hjälp av en lärarwebb.
  • Eftersom jag tycker om att introducera nya områden med laborativt material, vill jag att det ska finnas en lärarhandledning som ger förslag på sådana övningar. Även övningar som vi kan göra utomhus. Grundboken ska sedan befästa och knyta ihop det laborativa arbetet.
  • Förutom alla laborativa och problemlösande aktiviteter vill jag att materialet ska innehålla ordentligt med färdighetsträning, så att tabeller och annat kan nötas in.
  • Slutligen vill jag att materialet ska ha en trevlig och lustfylld layout samt ge ett lugnt intryck.

Kerstin Furuberg, Råtorpsskolan