Bokstavsloggen

Bokstavsloggen är en arbetsbok för bokstavsträning innehållande bland annat ljudanalys, ordkunskap och ordbilder.

56,00 kr
I lager

Bokstavsloggen är en arbetsbok för bokstavsträning. Den har en tydlig struktur och arbetsgång och är därför perfekt för den första bokstavsinlärningen.

Eleven övar att skriva bokstaven och göra ljudanalys, att skriva egna ord där bokstaven ingår, samt att skriva en mening utifrån en fråga.

I Bokstavsloggen ingår även övningar av typen:

- rim

- korsord

- ordbilder

- ordkunskap

- alfabetet.

Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning utan ökande svårighetsgrad. Det ger dig som lärare möjlighet att välja i vilken ordning ni ska arbeta med bokstäverna. Överst på varje uppslag finns hela alfabetet med en illustration till varje bokstav.

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 501
  • ISBN: 978-91-89499-76-8
  • Produktstorlek: 64 sidor, 210 x 260, häftad

Läsa och skriva
- Handstil
- Alfabetet
- Sambandet mellan ljud och bokstav

Läsa och skriva
- Handstil
- Alfabetet
- Sambandet mellan ljud och bokstav