Handstilsloggen

I Handstilsloggen får eleverna öva att forma bokstäver och utveckla sin handstil till att bli bekväm, effektiv och läslig.

45,00 kr
I lager

I Handstilsloggen får eleverna öva att forma bokstäver och utveckla sin handstil till att bli bekväm, effektiv och läslig. I Handstilsloggen tränar eleven främst att skriva de gemena bokstäverna och övningarna utgår från bokstävernas grundformer. Övningarna är varierade och lämnar utrymme för elevens tankar. Handstilsloggen passar till exempel utmärkt för elever som under sitt första skolår har arbetat med ASL (att skriva sig till läsning) med datorn som hjälpmedel och passar för självständigt arbete. På sista uppslaget får eleverna öva att skriva skrivstil.

  • Årskurs: 2
  • Beställnr: 500
  • ISBN: 978-91-87011-48-1
  • Produktstorlek: 24 sidor, 210 x 260, häftad

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.