Informationspolicy

Vilka personuppgifter som samlas in

Majemaförlaget AB behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar till exempel namn, skoltillhörighet, roll, intressen relaterade till undervisningen, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning, intresseanmälningar, per telefon eller vid besök på läromedelsutställningar, skolbesök och pedagogträffar. På vår hemsida använder vi cookies och sparar din IP-adress.


Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.


Vi samlar inte in någon personlig information från utomstående företag. Annonsering kan förekomma på externa webbplatser och då kan vi erhålla statistik som inte är personlig genom cookies.


Ändamål med personuppgiftsbehandling

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du samtycker även till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.


Lagring av personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vår IT-driftleverantör utanför EU kan komma att hantera dina personuppgifter. Majema vidtar största möjliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.


Du godkänner när du kryssar för rutan och skickar formuläret

När du beställer en tjänst eller vara från oss och kryssar i rutan eller klickar på knappen ”Beställ”, "Skicka" eller "Anmäl" i våra formulär, så godkänner du att vi lagrar dina uppgifter för ovanstående ändamål.


Information insamlad via www.majema.se

www.majema.se hanteras av Majemaförlaget AB.


På Majemas webbplats används cookies för att ge dig tillgång till extra funktioner, t ex tidigare beställningar samt för att förenkla inloggningen till ditt konto. Du kan neka användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. Majema använder analysverktyg för att få en bild av hur besökare använder våra webbplatser, för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatserna.


Analysverktygen använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till analysverktygens tjänsteleverantörer och kan komma att lagras på servrar utanför EU. Tjänsteleverantörerna kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för dessas räkning. Genom att använda Majemas webbplatser utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att tjänsteleverantörerna behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du inte vill att dina besök på Majemas webbplats ska finnas med i tjänsteleverantörernas statistik så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.


Personuppgiftsansvarig

Enligt PuL har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att en gång per år, gratis, begära skriftlig information, ett så kallat registerutdrag, om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till vår adress nedan. Märk ansökan med "Begäran om registerutdrag".


Majemaförlaget AB, 556414-9135, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar när du fyller i kontaktformulär på webbplatsen.


Adress: Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka