Min skoldagbok - serie

Min skoldagbok hjälper eleven att planera, strukturera och sätta mål för veckan. Det finns gott om utrymme att reflektera och utvärdera.

Veckologgen - serie

Planera, dokumentera och utvärdera löpande under läsåret med odaterade veckologgar.

 

Skoldagboken - serie

Skoldagböckerna ger eleverna en tydlig struktur för planering, reflektion och utvärdering.

Lärarkalendrar

Lärarkalendrar är suveräna planeringsverktyg för lärare och pedagoger. 

 

Väggkalendrar

Väggkalendrar i olika storlekar, både daterade och odaterade.

Digital kalender

Stort format, glad och tydlig layout samt interaktiva möjligheter att anpassa. Perfekt till samlingen på morgonen eller som avslutning för att sammanfatta skoldagen.