Veckokalender för utskrift. Ladda ned din kalender 2019 här. Praktisk översikt över veckor 2019.

Min skoldagbok - serie

Min skoldagbok hjälper eleven att planera, strukturera och sätta mål för veckan. Det finns gott om utrymme att reflektera och utvärdera.

Veckologgen - serie

Planera, dokumentera och utvärdera löpande under läsåret med odaterade veckologgar.

 

Skoldagboken - serie

Skoldagböckerna ger eleverna en tydlig struktur för planering, reflektion och utvärdering.

Lärarkalendrar

Lärarkalendrar är suveräna planeringsverktyg för lärare och pedagoger. 

 

Väggkalendrar

Väggkalendrar i olika storlekar, både daterade och odaterade.

Klassrumskalendern

Stort format, glad och tydlig layout samt interaktiva möjligheter att anpassa. Perfekt till samlingen på morgonen eller som avslutning för att sammanfatta skoldagen.