Min bok om växter och djur

Min bok om växter och djur innehåller utdrag ur alla fem Min bok om… I Min bok om växter och djur får eleven rita och skriva om ett djur, ett träd, en fågel, ett småkryp och en blomma.

26,00 kr
I lager

Min bok om växter och djur innehåller utdrag ur alla fem Min bok om … i NO. Eleven samlar fakta och presenterar den i ord och bild. Resultatet blir en personlig samlingsbok om växter och djur. Helt nya är sidorna om naturens livscykler och näringskedjor.

I Min bok om växter och djur får eleven rita och skriva om ett djur, ett träd, en fågel, ett småkryp och en blomma. Dessutom finns sidor med fakta om djurs och växters livscykler och näringskedjor och tillhörande arbetsuppgifter.

Min bok om växter och djur ingår i serien Min bok om ...

  • Årskurs: 2-4
  • Beställnr: 327
  • ISBN: 978-91-87011-90-0
  • Produktstorlek: 16 sidor, 170 x 240 mm

Året runt i naturen

- Djurs och växters livscykler.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet.

 

Metoder och arbetssätt

- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.

Året runt i naturen

- Djurs och växters livscykler.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet.

 

Metoder och arbetssätt

- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.