Min läxbok röd åk 1

Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Min Läxbok består av 28 läxor, varannan vecka i svenska och varannan vecka i matematik.

54,00 kr
I lager

Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Med sina 28 olika läxor innehåller varje arbetsbok en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi och kreativitet med färdighetsträning.

Varje läxa är ett uppslag som följer en tydlig struktur. I avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”, längst bak i boken, finns korta, tydliga instruktioner och tips samlade. Här finns också tips till dig som lärare, om hur läxan kan följas upp i skolan.

Vänstra sidan är praktisk och undersökande. Det kan exempelvis handla om att mäta längd, göra ett experiment, undersöka kryddor, spela ett spel m.m. Här finns också OM-frågor, där barnen får sätta sig in i olika situationer och berätta utifrån det.

Den högra sidan består av färdighetsträning. Varannan vecka i svenska, ORDLEK. T.ex. ljud, rim, ordkunskap, alfabetisk ordning, handstil, stavning. Varannan vecka i matematik, MATTEMIX. T.ex. tallinjen, geometri, räknesätten, klockan, problemlösning, mönster. Längst bak i varje läxbok finns avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”. Där finner du korta, tydliga instruktioner och tips till den som hjälper eleven med läxan.

Min Läxbok finns för årskurs 1-3. Min Läxbok 1, Min Läxbok 2 och Min Läxbok 3.

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 531
  • ISBN: 978-91-89499-87-4
  • Produktstorlek: 64 sidor, 195 x 260 mm, häftad