Bild

Matematik

Hitta material som du behöver i matematiken. Allt från kopieringsmaterial till basläromedel utformat enligt LGR11. Mitt i prick (FK-åk 3) är vårt basläromedel som innehåller programmering och ser till att du kan hålla din klass samlad under varje lektion. Vår serie Dagens matte (åk 1-3) är övningshäften där eleverna kan repetera och befästa sina kunskaper.

Matematik förskoleklass
Matematik åk 1-3
Matematik åk 4-6
Matematik åk 7-9

Mitt i prick

Matteserien som gör att du räcker till!

Jag vill också räcka till!

Vad säger lärare om Mitt i prick?

Anna-Karin Öhman, Stocksundsskolan

"Jag har precis bytt läromedel och är jättenöjd! Nu behöver inte eleverna stryka en massa uppgifter i boken. Berättelserna om familjen är elevnära och layouten trevlig. Toppen att boken har programmeringsuppgifter samt fokus på problemlösning, löpande."

Eva Marklund, Brunns skola

"Vi har kunnat följa lärarhandledningen sida för sida och det har sparat så mycket planeringstid! Arbetsmaterialet är lagom för en lektion och förslagen till aktiviteter har olika svårighetsgrad."


När jag väljer matematikläromedel

 1. Det viktigaste för mig som lärare är att jag kan möta varje elev där den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Materialet måste erbjuda uppgifter och utmaningar på olika nivåer.
 2. Materialet måste vara kopplat till läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav och ge mig som lärare hjälp i min bedömning av elevernas kunskaper.
 3. Varje elevs kunskapsutveckling ska vara överblickbar för mig, eleven själv och för föräldrarna genom till exempel en matris.
 4. Jag vill att mina elever ska få möjlighet att arbeta problembaserat. De ska få lösa problem i grupp, där de får föra och följa logiska resonemang och redovisa sina lösningar för varandra. Att se olika sätt att lösa samma slags problem, är utvecklande.
 5. Ett plus är om jag kan ha tydliga genomgångar med hjälp av en lärarwebb.
 1. Eftersom jag tycker om att introducera nya områden med laborativt material, vill jag att det ska finnas en lärarhandledning som ger förslag på sådana övningar. Även övningar som vi kan göra utomhus. Grundboken ska sedan befästa och knyta ihop det laborativa arbetet.
 2. Förutom alla laborativa och problemlösande aktiviteter vill jag att materialet ska innehålla ordentligt med färdighetsträning, så att tabeller och annat kan nötas in.
 3. Slutligen vill jag att materialet ska ha en trevlig och lustfylld layout samt ge ett lugnt intryck.

Kerstin Furuberg, Råtorpsskolan


 1. Mitt i prick 3B lärarhandledning
  Mitt i prick 3B lärarhandledning
  365 kr
 2. Mitt i prick 3B kopieringsunderlag
  Mitt i prick 3B kopieringsunderlag
  510 kr
 3. Mitt i prick 3B paket
  Mitt i prick 3B paket
  2295 kr
 4. Mitt i prick 3A paket
  Mitt i prick 3A paket
  2295 kr
 5. Mitt i prick 3A lärarhandledning
  Mitt i prick 3A lärarhandledning
  365 kr
 6. Mitt i prick knappar, 252st
  Mitt i prick knappar, 252st
  198 kr
 7. Mitt i prick 3A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 3A kopieringsunderlag
  510 kr
 8. Mitt i prick 3B grundbok
  Mitt i prick 3B grundbok
  101 kr
 9. Mitt i prick – väggkort 0-10
  Mitt i prick – väggkort 0-10
  100 kr
 10. Mitt i prick 3A grundbok
  Mitt i prick 3A grundbok
  101 kr
 11. Mitt i prick FK lärarwebb
  Mitt i prick FK lärarwebb
  300 kr
  I lager
 12. Mitt i prick 2B paket - 105
  Mitt i prick 2B paket
  2295 kr
 13. Mitt i prick 2B - Lärarhandledning - 105
  Mitt i prick 2B - Lärarhandledning
  365 kr
  I lager
 14. Mitt i prick 2B kopieringsunderlag - 105
  Mitt i prick 2B kopieringsunderlag
  510 kr
 15. Mitt i prick 2B grundbok - 105
  Mitt i prick 2B grundbok
  101 kr
 16. Mitt i prick 2A paket - 105
  Mitt i prick 2A paket
  2295 kr
 17. Mitt i prick 1B paket - 105
  Mitt i prick 1B paket
  2295 kr
 18. Mitt i prick 1A paket - 105
  Mitt i prick 1A paket
  2295 kr
 19. Mitt i prick Fk paket - 105
  Mitt i prick FK paket
  1650 kr
 20. Mitt i prick 2A - thumb
  Mitt i prick 2A lärarwebb
  550 kr
  I lager
 21. Mitt i prick Fk lärarhandledning -105
  Mitt i prick FK lärarhandledning
  365 kr
 22. Dagens matte 1 - 105
  Dagens matte 1
  33 kr
 23. Mitt i prick Fk grundbok 105
  Mitt i prick FK grundbok
  75 kr
 24. Dagens matte 2 105
  Dagens matte 2
  33 kr
 25. Mitt i Prick 1B Kopieringsunderlag
  Mitt i prick 1B kopieringsunderlag
  510 kr
 26. Mitt i Prick 1A Kopieringsunderlag
  Mitt i prick 1A kopieringsunderlag
  510 kr
 27. Mitt i Prick 1B lärarhandledning
  Mitt i prick 1B lärarhandledning
  365 kr
 28. Mitt i Prick 1A lärarhandledning
  Mitt i prick 1A lärarhandledning
  365 kr
 29. Mitt i prick 2A - Lärarhandledning - 105
  Mitt i prick 2A - Lärarhandledning
  365 kr
 30. Mitt i prick 2A kopieringsunderlag - 105
  Mitt i prick 2A kopieringsunderlag
  510 kr
 31. Mitt i prick 2A grundbok - 105
  Mitt i prick 2A grundbok
  101 kr
 32. Mitt i Prick 1B
  Mitt i prick 1B grundbok
  101 kr
 33. Mitt i Prick 1A
  Mitt i prick 1A grundbok
  101 kr
 34. Dagens matte 3 105
  Dagens matte 3
  33 kr
 35. Räkna rätt
  Räkna rätt
  32 kr
 36. Praktisk matematik FK-3 105
  Praktisk matematik FK-3 kopieringsunderlag
  420 kr
 37. 123 och lite till 105
  123 och lite till
  54 kr