Bild

Matematik

Inspireras, utvecklas och utmanas! På Majema lägger vi stor vikt vid att våra läromedel i matematik ska vara tydliga, och inge en trygghet både för dig som lärare och för dina elever. Vi erbjuder uppgifter där eleverna får reflektera kring matematiska begrepp och möta kluringar i form av problemlösning i klassrummen. Våra tryckta och digitala läromedel i matematik är utformade helt i enlighet med kursplanen i Lgr 11.

Matematik förskoleklass
Matematik åk 1-3
Matematik åk 4-6
Matematik åk 7-9
Mitt i prick

Mitt i prick

Ett basläromedel i matematik för åk Fk-6. Matteböckerna som gör att du räcker till. Ett kapitel är tänkt att vara en lektion så att du kan hålla klassen samlad.

Dagens matte

Dagens matte

Dagens matte är ett bra verktyg för löpande avcheckning och fungerar som hjälpmedel till den formativa bedömningen.


Vad säger lärarna om Mitt i prick Fk-3?

Anna-Karin Öhman, Stocksundsskolan

"Jag har precis bytt läromedel och är jättenöjd! Nu behöver inte eleverna stryka en massa uppgifter i boken. Berättelserna om familjen är elevnära och layouten trevlig. Toppen att boken har programmeringsuppgifter samt fokus på problemlösning, löpande."

Eva Marklund, Brunns skola

"Vi har kunnat följa lärarhandledningen sida för sida och det har sparat så mycket planeringstid! Arbetsmaterialet är lagom för en lektion och förslagen till aktiviteter har olika svårighetsgrad."


Vad säger lärarna om Mitt i prick 4-6?

RIMA MIKAYEL, KISTA GRUNDSKOLA

”Jag vill hålla ihop gruppen och ge alla samma matematiska grundförståelse. Jag vill även ge eleverna möjlighet att arbeta på olika nivåer, både i boken och på webben.”

AMANDA KROGSTAD JANSSON, HÄLLBERGA SKOLA

”Att lära sig grundläggande strategier och metoder är viktigt, men minst lika viktigt är att kunna använda sig av dessa i problemlösningssituationer. Att både ha enskild träning och gruppaktiviteter på olika nivåer, och dessutom knutet till kapitlet, är något jag tycker är toppen.”

SARAH LÖNN, LILLA ALBY SKOLA

”Jag vill kunna variera mina mattelektioner och blanda gruppaktiviteter med individuellt arbete på olika nivåer, skapa spännande problemlösningar och livliga diskussioner där vi hjälper och inspirerar varandra att hitta lösningar.”


När jag väljer matematikläromedel

 1. Det viktigaste för mig som lärare är att jag kan möta varje elev där den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Materialet måste erbjuda uppgifter och utmaningar på olika nivåer.
 2. Materialet måste vara kopplat till läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav och ge mig som lärare hjälp i min bedömning av elevernas kunskaper.
 3. Varje elevs kunskapsutveckling ska vara överblickbar för mig, eleven själv och för föräldrarna genom till exempel en matris.
 4. Jag vill att mina elever ska få möjlighet att arbeta problembaserat. De ska få lösa problem i grupp, där de får föra och följa logiska resonemang och redovisa sina lösningar för varandra. Att se olika sätt att lösa samma slags problem, är utvecklande.
 5. Ett plus är om jag kan ha tydliga genomgångar med hjälp av en lärarwebb.
 1. Eftersom jag tycker om att introducera nya områden med laborativt material, vill jag att det ska finnas en lärarhandledning som ger förslag på sådana övningar. Även övningar som vi kan göra utomhus. Grundboken ska sedan befästa och knyta ihop det laborativa arbetet.
 2. Förutom alla laborativa och problemlösande aktiviteter vill jag att materialet ska innehålla ordentligt med färdighetsträning, så att tabeller och annat kan nötas in.
 3. Slutligen vill jag att materialet ska ha en trevlig och lustfylld layout samt ge ett lugnt intryck.

Kerstin Furuberg, Råtorpsskolan


56 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
 1. Mitt i prick 4A facit (5-pack)
  Mitt i prick 4A facit (5-pack)
  150,00 kr
 2. Mitt i prick Fk grundbok 105
  Mitt i prick FK grundbok
  77,00 kr
 3. Mitt i prick FK lärarwebb
  Mitt i prick FK lärarwebb
  350,00 kr
  I lager
 4. Mitt i prick Fk lärarhandledning -105
  Mitt i prick FK lärarhandledning
  375,00 kr
 5. Mitt i prick – väggkort 0-10
  Mitt i prick – väggkort 0-10
  103,00 kr
 6. Mitt i prick Fk paket - 105
  Mitt i prick FK paket
  1715,00 kr
 7. Mitt i Prick 1A
  Mitt i prick 1A grundbok
  102,00 kr
 8. Mitt i prick åk 1A lärarwebb
  Mitt i prick 1A lärarwebb
  600,00 kr
 9. Mitt i Prick 1A lärarhandledning
  Mitt i prick 1A lärarhandledning
  375,00 kr
 10. Mitt i prick 1A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 1A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 11. Mitt i prick 1A paket - 105
  Mitt i prick 1A paket
  2340,00 kr
 12. Mitt i Prick 1B
  Mitt i prick 1B grundbok
  102,00 kr
 13. Mitt i Prick 1B lärarwebb
  Mitt i prick 1B lärarwebb
  600,00 kr
 14. Mitt i Prick 1B lärarhandledning
  Mitt i prick 1B lärarhandledning
  375,00 kr
 15. Mitt i Prick 1B Kopieringsunderlag
  Mitt i prick 1B kopieringsunderlag
  520,00 kr
 16. Mitt i prick 1B paket - 105
  Mitt i prick 1B paket
  2340,00 kr
 17. Mitt i prick 2A grundbok - 105
  Mitt i prick 2A grundbok
  102,00 kr
 18. Mitt i prick 2A - thumb
  Mitt i prick 2A lärarwebb
  600,00 kr
  I lager
 19. Mitt i prick 2A - Lärarhandledning - 105
  Mitt i prick 2A - Lärarhandledning
  375,00 kr
 20. Mitt i prick 2A kopieringsunderlag - 105
  Mitt i prick 2A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 21. Mitt i prick 2A paket - 105
  Mitt i prick 2A paket
  2340,00 kr
 22. Mitt i prick 2B grundbok
  Mitt i prick 2B grundbok
  102,00 kr
 23. Mitt i prick 2B lärarwebb - 105
  Mitt i prick 2B lärarwebb
  600,00 kr
 24. Mitt i prick 2B - Lärarhandledning - 105
  Mitt i prick 2B - Lärarhandledning
  375,00 kr
  I lager
 25. Mitt i prick 2B kopieringsunderlag - 105
  Mitt i prick 2B kopieringsunderlag
  520,00 kr
 26. Mitt i prick 2B paket - 105
  Mitt i prick 2B paket
  2340,00 kr
 27. Mitt i prick 3A grundbok
  Mitt i prick 3A grundbok
  107,00 kr
 28. Mitt i prick 3A lärarwebb
  Mitt i prick 3A lärarwebb
  600,00 kr
 29. Mitt i prick 3A lärarhandledning
  Mitt i prick 3A lärarhandledning
  375,00 kr
 30. Mitt i prick 3A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 3A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 31. Mitt i prick 3A paket
  Mitt i prick 3A paket
  2440,00 kr
 32. Mitt i prick 3B grundbok
  Mitt i prick 3B grundbok
  107,00 kr
 33. Mitt i prick 3B lärarwebb
  Mitt i prick 3B lärarwebb
  600,00 kr
 34. Mitt i prick 3B lärarhandledning
  Mitt i prick 3B lärarhandledning
  375,00 kr
 35. Mitt i prick 3B kopieringsunderlag
  Mitt i prick 3B kopieringsunderlag
  520,00 kr
 36. Mitt i prick 3B paket
  Mitt i prick 3B paket
  2440,00 kr
 37. Mitt i prick 4A grundbok
  Mitt i prick 4A grundbok
  119,00 kr
 38. Mitt i prick åk 4A webb
  Mitt i prick åk 4A webb
  995,00 kr
 39. Mitt i prick 4A Lärarhandledning
  Mitt i prick 4A Lärarhandledning
  375,00 kr
 40. Mitt i prick 4A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 4A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 41. Mitt i prick 4A Paket
  Mitt i prick 4A Paket
  2878,00 kr
 42. Mitt i prick 4B grundbok
  Mitt i prick 4B grundbok
  119,00 kr
 43. Mitt i prick åk 4B webb
  Mitt i prick åk 4B webb
  995,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 44. Mitt i prick 4B lärarhandledning
  Mitt i prick 4B lärarhandledning
  375,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 45. Mitt i prick 4B kopieringsunderlag
  Mitt i prick 4B kopieringsunderlag
  520,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 46. Mitt i prick 4B Paket
  Mitt i prick 4B Paket
  2878,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 47. Dagens matte 1 - 105
  Dagens matte 1
  35,00 kr
 48. Dagens matte 2 105
  Dagens matte 2
  35,00 kr
 49. Dagens matte 3
  Dagens matte 3
  35,00 kr
 50. Matteblock, multiplikation/div 2-10
  Matteblock, set med multiplikation/ division, tabeller 2- 10
  300,00 kr
 51. Matteblock, add/sub 3-10
  Matteblock, set med addition/ subtraktion, talområden 3- 10
  280,00 kr
 52. Matteblock, add/sub 11-20
  Matteblock, set med addition/ subtraktion, talområden 11- 20
  280,00 kr
 53. Räkna rätt
  Räkna rätt
  34,00 kr
 54. Praktisk matematik FK-3 105
  Praktisk matematik FK-3 kopieringsunderlag
  420,00 kr
 55. 123 och lite till 105
  123 och lite till
  56,00 kr
 56. Mitt i prick knappar, 252st
  Mitt i prick knappar, 252st
  198,00 kr

56 artiklar

per page
Sätt fallande sortering

Det kan vara en stor utmaning som matematiklärare att räcka till för eleverna då de kommit olika långt i sin matematiska utveckling - alla elever behöver utmanas på sin nivå. Eleverna ska möta och förstå alla områden inom det centrala innehållet i Lgr 11- taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt problemlösning för att kunna nå kunskapskraven i matematik. Därför ska du ställa höga krav på ditt matematikläromedel. Ditt läromedel i matematik ska innehålla många varierade typer av uppgifter, allt från matematiska begrepp såsom; addition, subtraktion, multiplikation, division till ekvationer, geometriska figurer, symmetri, tallinje med mera.