Bild

Matematik

Inspireras, utvecklas och utmanas! På Majema lägger vi stor vikt vid att våra läromedel i matematik ska vara tydliga, och inge en trygghet både för dig som lärare och för dina elever. Vi erbjuder uppgifter där eleverna får reflektera kring matematiska begrepp och möta kluringar i form av problemlösning i klassrummen. Våra tryckta och digitala läromedel i matematik är utformade helt i enlighet med kursplanen i Lgr 11.

Matematik förskoleklass
Matematik åk 1-3
Matematik åk 4-6
Matematik åk 7-9

Mitt i prick

Matteserien som gör att du räcker till!

Jag vill också räcka till!

Vad säger lärare om Mitt i prick?

Anna-Karin Öhman, Stocksundsskolan

"Jag har precis bytt läromedel och är jättenöjd! Nu behöver inte eleverna stryka en massa uppgifter i boken. Berättelserna om familjen är elevnära och layouten trevlig. Toppen att boken har programmeringsuppgifter samt fokus på problemlösning, löpande."

Eva Marklund, Brunns skola

"Vi har kunnat följa lärarhandledningen sida för sida och det har sparat så mycket planeringstid! Arbetsmaterialet är lagom för en lektion och förslagen till aktiviteter har olika svårighetsgrad."


När jag väljer matematikläromedel

 1. Det viktigaste för mig som lärare är att jag kan möta varje elev där den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Materialet måste erbjuda uppgifter och utmaningar på olika nivåer.
 2. Materialet måste vara kopplat till läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav och ge mig som lärare hjälp i min bedömning av elevernas kunskaper.
 3. Varje elevs kunskapsutveckling ska vara överblickbar för mig, eleven själv och för föräldrarna genom till exempel en matris.
 4. Jag vill att mina elever ska få möjlighet att arbeta problembaserat. De ska få lösa problem i grupp, där de får föra och följa logiska resonemang och redovisa sina lösningar för varandra. Att se olika sätt att lösa samma slags problem, är utvecklande.
 5. Ett plus är om jag kan ha tydliga genomgångar med hjälp av en lärarwebb.
 1. Eftersom jag tycker om att introducera nya områden med laborativt material, vill jag att det ska finnas en lärarhandledning som ger förslag på sådana övningar. Även övningar som vi kan göra utomhus. Grundboken ska sedan befästa och knyta ihop det laborativa arbetet.
 2. Förutom alla laborativa och problemlösande aktiviteter vill jag att materialet ska innehålla ordentligt med färdighetsträning, så att tabeller och annat kan nötas in.
 3. Slutligen vill jag att materialet ska ha en trevlig och lustfylld layout samt ge ett lugnt intryck.

Kerstin Furuberg, Råtorpsskolan


Artiklar 1-5 av 45

Page
per page
Sätt fallande sortering
 1. Mitt i prick Fk grundbok 105
  Mitt i prick FK grundbok
  77 kr
 2. Mitt i prick FK lärarwebb
  Mitt i prick FK lärarwebb
  325 kr
  I lager
 3. Mitt i prick Fk lärarhandledning -105
  Mitt i prick FK lärarhandledning
  375 kr
 4. Mitt i prick – väggkort 0-10
  Mitt i prick – väggkort 0-10
  103 kr
 5. Mitt i prick Fk paket - 105
  Mitt i prick FK paket
  1703 kr

Artiklar 1-5 av 45

Page
per page
Sätt fallande sortering

Det kan vara en stor utmaning som matematiklärare att räcka till för eleverna då de kommit olika långt i sin matematiska utveckling - alla elever behöver utmanas på sin nivå. Eleverna ska möta och förstå alla områden inom det centrala innehållet i Lgr 11- taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt problemlösning för att kunna nå kunskapskraven i matematik. Därför ska du ställa höga krav på ditt matematikläromedel. Ditt läromedel i matematik ska innehålla många varierade typer av uppgifter, allt från matematiska begrepp såsom; addition, subtraktion, multiplikation, division till ekvationer, geometriska figurer, symmetri, tallinje med mera.