Bild

Matematik åk 1-3

Hitta material som du behöver i matematiken. Allt från kopieringsmaterial till basläromedel utformat enligt LGR11. Vi tror på att kombinera tryckta böcker med digitala webstöd till läraren som möjliggör tydliga och pedagogiska genomgångar. Mitt i prick (FK-åk 3) är vårt basläromedel som innehåller programmering och ser till att du kan hålla din klass samlat under varje lektion. Vår serie Dagens matte (åk 1-3) är övningshäften där eleverna kan repetera och befästa sina kunskaper.

Mitt i prick

Matteserien som gör att du räcker till!

Jag vill också räcka till!
Upptäck fördelarna med lärarwebben

Om Mitt i prick FK-åk 3

I Mitt i prick för förskoleklass får eleverna möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt. Ett komplett läromedel författat av svenska och finska författare och självklart utefter den reviderade läroplanen för förskoleklass!

Mitt i prick 1-3 är ett heltäckande basläromedel i matematik. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. Läromedlet innehåller, förutom den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation.

Mitt i prick är ursprungligen ett läromedel från Finland som har omarbetats, av svenska författare, för att följa Lgr11. Resultatet är ett matematiskt innehåll med det bästa från två världar.

Ett komplett läromedel författat av svenska och finska författare och självklart utefter den reviderade läroplanen för förskoleklass!


Även ett bra läromedel från Finland behöver anpassning och komplettering

Läromedlet Mitt i prick matematik kommer från Finland och är där en beprövad och populär serie, hos både lärare och elever. När vi på Majema skulle omarbeta materialet och anpassa det utifrån Lgr 11, bestämde vi oss för att minska grundbokens omfång. Den var för mastig. Vi tyckte även att det var för få uppgifter kring problemlösning och kommunikation. Vi lät därför svenska läromedelsförfattare skriva tio nya kapitel per grundbok, med fokus på att få eleverna att kommunicera matematik.

  Våra ledstjärnor i utvecklandet av Mitt i prick matematik

 • Materialet ska innehålla en lärarwebb som hjälper läraren med tydliga och pedagogiska genomgångar.
 • Eleverna ska få tillräckligt med färdighetsträning och tabellerna inom de fyra räknesätten ska automatiseras. Helt enkelt för att detta annars kommer att stjäla tid från all annan matematisk tankeverksamhet, helt i onödan.
 • Eleverna ska få lära sig några få effektiva additions- och subtraktionsstrategier, sådana som har visat sig framgångsrika i internationella studier. Strategierna ska fungera i båda räknesätten, så att eleverna inte väljer fel strategi vid fel tillfälle, ett mycket vanligt missförstånd bland svenska elever. I Mitt i prick har vi därför valt dessa strategier:
  • Räkna med mellanled, där andra termen delas upp: addition: 27 + 15 = 27 + 10 + 5 subtraktion: 52 – 25 = 52 – 20 – 5
  • Algoritmräkning. Vid algoritmräkning använder vi samma begrepp, växla, i båda räknesätten, vilket förhindrar begreppsförvirring hos eleverna.
 • Eleverna ska få möta de riktiga matematiska begreppen tidigt. Elever är som mest receptiva i lågstadieåldern. Varför inte utnyttja detta i matematikundervisningen?
 • Eleverna ska på allvar få ägna sig åt problemlösning där alla fem förmågor från Lgr 11 vävs in. Detta innebär att de ska få...
  • sätta ord på sina tankar, föra och följa logiska resonemang
  • använda de riktiga matematiska begreppen de lärt sig
  • välja räknesätt och olika lösnings strategier
  • prova att själva komma på egna, liknande problemuppgifter
  • bedöma rimlighet. Problemlösning på allvar alltså!
 • Du som lärare ska känna att du räcker till trots att alla elever är olika och har kommit olika långt i sin matematiska utveckling. Mitt i prick innehåller därför repetitionsuppgifter och många laborativa övningar, för de elever som behöver träna mer. Materialet innehåller även fördjupning, problemlösning och samarbetsövningar, för de elever som behöver utmaning. I alla områden inom det centrala innehållet i Lgr 11, får eleverna utmanas på sin nivå, så att samtliga elever når kunskapskraven.
 • Och sist men inte minst, en lugn och tydlig layout, där eleverna arbetar med en sak i taget.

Artiklar 1-5 av 37

Page
per page
Sätt fallande sortering
 1. Mitt i Prick 1A
  Mitt i prick 1A grundbok
  102 kr
 2. Mitt i Prick 1A lärarhandledning
  Mitt i prick 1A lärarhandledning
  375 kr
 3. Mitt i prick 1A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 1A kopieringsunderlag
  520 kr
 4. Mitt i prick 1A paket - 105
  Mitt i prick 1A paket
  2328 kr

Artiklar 1-5 av 37

Page
per page
Sätt fallande sortering