Bild

Matematik åk 1-3

Hitta material som du behöver i matematiken. Allt från kopieringsmaterial till basläromedel utformat enligt LGR11. Vi tror på att kombinera tryckta böcker med digitala webstöd till läraren som möjliggör tydliga och pedagogiska genomgångar. Mitt i prick (FK-åk 3) är vårt basläromedel som innehåller programmering och ser till att du kan hålla din klass samlad under varje lektion. Vår serie Dagens matte (åk 1-3) är övningshäften där eleverna kan repetera och befästa sina kunskaper.

Mitt i prick

Mitt i prick åk 1-3

Ett basläromedel i matematik för åk Fk-6. Matteböckerna som gör att du räcker till. Ett kapitel är tänkt att vara en lektion så att du kan hålla klassen samlad.

Dagens matte

Dagens matte

Dagens matte är ett bra verktyg för löpande avcheckning och fungerar som hjälpmedel till den formativa bedömningen.


Även ett bra läromedel från Finland behöver anpassning och komplettering

Läromedlet Mitt i prick matematik kommer från Finland och är där en beprövad och populär serie, hos både lärare och elever. När vi på Majema skulle omarbeta materialet och anpassa det utifrån Lgr 11, bestämde vi oss för att minska grundbokens omfång. Den var för mastig. Vi tyckte även att det var för få uppgifter kring problemlösning och kommunikation. Vi lät därför svenska läromedelsförfattare skriva tio nya kapitel per grundbok, med fokus på att få eleverna att kommunicera matematik.

  Våra ledstjärnor i utvecklandet av Mitt i prick matematik

 • Materialet ska innehålla en lärarwebb som hjälper läraren med tydliga och pedagogiska genomgångar.
 • Eleverna ska få tillräckligt med färdighetsträning och tabellerna inom de fyra räknesätten ska automatiseras. Helt enkelt för att detta annars kommer att stjäla tid från all annan matematisk tankeverksamhet, helt i onödan.
 • Eleverna ska få lära sig några få effektiva additions- och subtraktionsstrategier, sådana som har visat sig framgångsrika i internationella studier. Strategierna ska fungera i båda räknesätten, så att eleverna inte väljer fel strategi vid fel tillfälle, ett mycket vanligt missförstånd bland svenska elever. I Mitt i prick har vi därför valt dessa strategier:
  • Räkna med mellanled, där andra termen delas upp: addition: 27 + 15 = 27 + 10 + 5 subtraktion: 52 – 25 = 52 – 20 – 5
  • Algoritmräkning. Vid algoritmräkning använder vi samma begrepp, växla, i båda räknesätten, vilket förhindrar begreppsförvirring hos eleverna.
 • Eleverna ska få möta de riktiga matematiska begreppen tidigt. Elever är som mest receptiva i lågstadieåldern. Varför inte utnyttja detta i matematikundervisningen?
 • Eleverna ska på allvar få ägna sig åt problemlösning där alla fem förmågor från Lgr 11 vävs in. Detta innebär att de ska få...
  • sätta ord på sina tankar, föra och följa logiska resonemang
  • använda de riktiga matematiska begreppen de lärt sig
  • välja räknesätt och olika lösnings strategier
  • prova att själva komma på egna, liknande problemuppgifter
  • bedöma rimlighet. Problemlösning på allvar alltså!
 • Du som lärare ska känna att du räcker till trots att alla elever är olika och har kommit olika långt i sin matematiska utveckling. Mitt i prick innehåller därför repetitionsuppgifter och många laborativa övningar, för de elever som behöver träna mer. Materialet innehåller även fördjupning, problemlösning och samarbetsövningar, för de elever som behöver utmaning. I alla områden inom det centrala innehållet i Lgr 11, får eleverna utmanas på sin nivå, så att samtliga elever når kunskapskraven.
 • Och sist men inte minst, en lugn och tydlig layout, där eleverna arbetar med en sak i taget.

37 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
 1. Mitt i Prick 1A
  Mitt i prick 1A grundbok
  102,00 kr
 2. Mitt i prick åk 1A lärarwebb
  Mitt i prick 1A lärarwebb
  600,00 kr
 3. Mitt i Prick 1A lärarhandledning
  Mitt i prick 1A lärarhandledning
  375,00 kr
 4. Mitt i prick 1A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 1A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 5. Mitt i prick 1A paket - 105
  Mitt i prick 1A paket
  2340,00 kr
 6. Mitt i Prick 1B
  Mitt i prick 1B grundbok
  102,00 kr
 7. Mitt i Prick 1B lärarwebb
  Mitt i prick 1B lärarwebb
  600,00 kr
 8. Mitt i Prick 1B lärarhandledning
  Mitt i prick 1B lärarhandledning
  375,00 kr
 9. Mitt i Prick 1B Kopieringsunderlag
  Mitt i prick 1B kopieringsunderlag
  520,00 kr
 10. Mitt i prick 1B paket - 105
  Mitt i prick 1B paket
  2340,00 kr
 11. Mitt i prick 2A grundbok - 105
  Mitt i prick 2A grundbok
  102,00 kr
 12. Mitt i prick 2A - thumb
  Mitt i prick 2A lärarwebb
  600,00 kr
  I lager
 13. Mitt i prick 2A - Lärarhandledning - 105
  Mitt i prick 2A - Lärarhandledning
  375,00 kr
 14. Mitt i prick 2A kopieringsunderlag - 105
  Mitt i prick 2A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 15. Mitt i prick 2A paket - 105
  Mitt i prick 2A paket
  2340,00 kr
 16. Mitt i prick 2B grundbok
  Mitt i prick 2B grundbok
  102,00 kr
 17. Mitt i prick 2B lärarwebb - 105
  Mitt i prick 2B lärarwebb
  600,00 kr
 18. Mitt i prick 2B - Lärarhandledning - 105
  Mitt i prick 2B - Lärarhandledning
  375,00 kr
  I lager
 19. Mitt i prick 2B kopieringsunderlag - 105
  Mitt i prick 2B kopieringsunderlag
  520,00 kr
 20. Mitt i prick 2B paket - 105
  Mitt i prick 2B paket
  2340,00 kr
 21. Mitt i prick 3A grundbok
  Mitt i prick 3A grundbok
  107,00 kr
 22. Mitt i prick 3A lärarwebb
  Mitt i prick 3A lärarwebb
  600,00 kr
 23. Mitt i prick 3A lärarhandledning
  Mitt i prick 3A lärarhandledning
  375,00 kr
 24. Mitt i prick 3A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 3A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 25. Mitt i prick 3A paket
  Mitt i prick 3A paket
  2440,00 kr
 26. Mitt i prick 3B grundbok
  Mitt i prick 3B grundbok
  107,00 kr
 27. Mitt i prick 3B lärarwebb
  Mitt i prick 3B lärarwebb
  600,00 kr
 28. Mitt i prick 3B lärarhandledning
  Mitt i prick 3B lärarhandledning
  375,00 kr
 29. Mitt i prick 3B kopieringsunderlag
  Mitt i prick 3B kopieringsunderlag
  520,00 kr
 30. Mitt i prick 3B paket
  Mitt i prick 3B paket
  2440,00 kr
 31. Dagens matte 1 - 105
  Dagens matte 1
  35,00 kr
 32. Dagens matte 2 105
  Dagens matte 2
  35,00 kr
 33. Dagens matte 3
  Dagens matte 3
  35,00 kr
 34. Matteblock, multiplikation/div 2-10
  Matteblock, set med multiplikation/ division, tabeller 2- 10
  300,00 kr
 35. Matteblock, add/sub 3-10
  Matteblock, set med addition/ subtraktion, talområden 3- 10
  280,00 kr
 36. Matteblock, add/sub 11-20
  Matteblock, set med addition/ subtraktion, talområden 11- 20
  280,00 kr
 37. Praktisk matematik FK-3 105
  Praktisk matematik FK-3 kopieringsunderlag
  420,00 kr

37 artiklar

per page
Sätt fallande sortering