Bild

Matematik åk 4-6

Utveckla dina elevers matematiska förmågor med våra tryckta och digitala läromedel i matematik för mellanstadiet. Vi tror på ett lustfyllt lärande i kombination med tydlig struktur. Läromedel som fokuserar på att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och som får dig som lärare att räcka till. Mitt i prick åk 4-6 är vårt basläromedel i matte där du hittar rikligt med problemlösning och färdighetsträning på flera nivåer och som erbjuder stöd för både summativ och formativ bedömning. Utformat enligt Lgr11 för att möta kunskapskraven för årskurs 4-6.

Mitt i prick

Mitt i prick åk 4-6

Ett basläromedel i matematik för åk Fk-6. Matteböckerna som gör att du räcker till. Ett kapitel är tänkt att vara en lektion så att du kan hålla klassen samlad.


15 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
 1. Mitt i prick 4A facit (5-pack)
  Mitt i prick 4A facit (5-pack)
  150,00 kr
 2. Mitt i prick 4A grundbok
  Mitt i prick 4A grundbok
  119,00 kr
 3. Mitt i prick åk 4A webb
  Mitt i prick åk 4A webb
  995,00 kr
 4. Mitt i prick 4A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 4A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 5. Mitt i prick 4A Lärarhandledning
  Mitt i prick 4A Lärarhandledning
  375,00 kr
 6. Mitt i prick 4A Paket
  Mitt i prick 4A Paket
  2878,00 kr
 7. Mitt i prick 4B grundbok
  Mitt i prick 4B grundbok
  119,00 kr
 8. Mitt i prick åk 4B webb
  Mitt i prick åk 4B webb
  995,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 9. Mitt i prick 4B kopieringsunderlag
  Mitt i prick 4B kopieringsunderlag
  520,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 10. Mitt i prick 4B lärarhandledning
  Mitt i prick 4B lärarhandledning
  375,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 11. Mitt i prick 4B Paket
  Mitt i prick 4B Paket
  2878,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 12. Matteblock, multiplikation/div 2-10
  Matteblock, set med multiplikation/ division, tabeller 2- 10
  300,00 kr
 13. Matteblock, add/sub 11-20
  Matteblock, set med addition/ subtraktion, talområden 11- 20
  280,00 kr
 14. Matteblock, add/sub 3-10
  Matteblock, set med addition/ subtraktion, talområden 3- 10
  280,00 kr
 15. Räkna rätt
  Räkna rätt
  32,00 kr

15 artiklar

per page
Sätt fallande sorteringMadelene Sjöholm, förstelärare i matematik på Sollentuna musikklasser och författare till Mitt i pricks bedömningsmaterial.

Mitt sätt att jobba med bedömning har vuxit fram under mina snart 15 år som lärare. Läroplanen har alltid varit min utgångspunkt och samtalen med mina kollegor har gett mig möjlighet att diskutera tankar, idéer och frågetecken. Att vi har en samsyn kring matematikämnet bland matematiklärarna på skolan är en stor trygghet för mig.

Eleverna får tidigt reda på vilka förmågor vi ska arbeta med i matematiken och vad de kommer bli bedömda på. Bedömningen sker både under provtillfällen och under övrig lektionstid. För att kunna se elevernas förmågor på olika nivåer använder jag mig av tester från Skolverket. Jag summerar elevernas kunskaper i så kallade summativa bedömningar och använder sedan detta underlag för att planera min fortsatta undervisning. Detta gör att bedömningen även blir formativ.

För att jag ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt av elevernas förmågor och kunskaper arbetar jag så här:

 • 1. De läromedel jag använder mig av ska ha den kvalitén att jag kan få syn på elevernas kunskaper under lektionerna.
 • 2. Eleverna får tidigt veta vilka förmågor jag tittar på och hur dessa bedöms.
 • 3. Stor del av bedömningen sker när eleven kommunicerar med mig och med andra elever under lektionstid.
 • 4. Vid provtillfällen har bedömningsmaterialet sin grund i läroplanen, gärna med direkt koppling till Skolverkets material. Samtliga förmågor bör testas.
 • 5. Förutom proven genomför jag många småtester, för att se successivt hur eleven ligger till. Vi brukar göra s.k. fyrklöver där eleverna får fyra uppgifter som de ska lösa. Då får jag en snabb överblick vilka elever som hänger med och vilka som behöver mer undervisning och stöd.
 • 6. Bedömningsmaterialet jag använder ska vara begripligt och lätthanterligt. Elever och vårdnadshavare ska få en tydlig bild över elevens matematiska förmågor.