Bild

Mitt i prick åk 4-6

Mitt i prick 4-6 har en tydlig struktur och i varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. I varje kapitel får du basuppgifter och mer utmanande uppgifter. I kopieringsunderlag och på elevwebben finns färdighetsträning och utmaning på flera nivåer. Som lärare får du det stöd du behöver för att bedöma och dokumentera elevernas kunskaper. Börja din lektion på lärarwebben med samtal kring strategier och begrepp. Här hittar du färdiga genomgångar för din undervisning. Elevwebben ger sedan individuell färdighetsträning på flera nivåer. Åk 5 och åk 6 lanseras 2021-2022

Mitt i prick FK

Bedömning - så blir den ett verktyg för lärande

- Många lärare upplever att de vill ha hjälp med att kunna identifiera elevernas matematiska förmågor så att de kan stötta och optimera deras lärande, säger Madelene Sjöholm, förstelärare i matematik i Sollentuna. Hennes sätt att jobba med bedömning har vuxit fram under mer än 15 år som lärare där utgångspunkten alltid varit läroplanen och där samtalen med kollegorna bidragit till utvecklande tankar, idéer och samsyn. Lyssna på Madelene när hon delar med sig av hur hon arbetar med bedömning.Ett kapitel, en lektion - öva och utmana inom varje kapitel

Grundbokens upplägg gör att du får ett samlat grepp kring din undervisning, kapitel för kapitel. Ett kapitel är en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. Paketerat och klart!


Möt spridningen i gruppen

Som lärare vet du att det är en utmaning att stimulera alla elever i ditt klassrum. Med Mitt i prick möter du på ett enkelt sätt spridningen i gruppen. I varje kapitel får du basuppgifter och mer utmanande uppgifter. På kopieringsunderlag och elevwebb finns färdighetsträning och utmaning på flera nivåer. Dessutom innehåller lärarhandledning och lärarwebb rikligt med problemlösning, aktiviteter och spel

Summativ och formativ bedömning

Mitt i prick ger dig det stöd du behöver för att bedöma och dokumentera elevernas kunskaper. Häftet Mitt lärande, som följer med varje grundbok, innehåller elevprov med tydlig koppling till kunskapskravens förmågor i Lgr11. I lärarhandledningen hittar du bedömningshjälp samt tips på åtgärder som hjälper dig med den formativa bedömningen, den som leder undervisningen framåt.


En webb som lyfter din undervisning

Med Mitt i prick får du både lärar- och elevwebb i samma paket! Börja din lektion på lärarwebben med samtal kring strategier och begrepp. Här hittar du färdiga genomgångar för din undervisning. Du kan även skapa egna med webbens verktyg. Elevwebben ger sedan individuell färdighetsträning på flera nivåer. Här övar eleven mer på kapitlets moment och fördjupar sig i problemlösning och begreppsträning.

Vad säger lärarna?

RIMA MIKAYEL, KISTA GRUNDSKOLA

”Jag vill hålla ihop gruppen och ge alla samma matematiska grundförståelse. Jag vill även ge eleverna möjlighet att arbeta på olika nivåer, både i boken och på webben.”

AMANDA KROGSTAD JANSSON, HÄLLBERGA SKOLA

”Att lära sig grundläggande strategier och metoder är viktigt, men minst lika viktigt är att kunna använda sig av dessa i problemlösningssituationer. Att både ha enskild träning och gruppaktiviteter på olika nivåer, och dessutom knutet till kapitlet, är något jag tycker är toppen.”

SARAH LÖNN, LILLA ALBY SKOLA

”Jag vill kunna variera mina mattelektioner och blanda gruppaktiviteter med individuellt arbete på olika nivåer, skapa spännande problemlösningar och livliga diskussioner där vi hjälper och inspirerar varandra att hitta lösningar.”


10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
 1. Mitt i prick 4A grundbok
  Mitt i prick 4A grundbok
  119,00 kr
 2. Mitt i prick åk 4A webb
  Mitt i prick åk 4A webb
  995,00 kr
 3. Mitt i prick 4A kopieringsunderlag
  Mitt i prick 4A kopieringsunderlag
  520,00 kr
 4. Mitt i prick 4A Lärarhandledning
  Mitt i prick 4A Lärarhandledning
  375,00 kr
 5. Mitt i prick 4A Paket
  Mitt i prick 4A Paket
  2878,00 kr
 6. Mitt i prick 4B grundbok
  Mitt i prick 4B grundbok
  119,00 kr
 7. Mitt i prick åk 4B webb
  Mitt i prick åk 4B webb
  995,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 8. Mitt i prick 4B kopieringsunderlag
  Mitt i prick 4B kopieringsunderlag
  520,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 9. Mitt i prick 4B lärarhandledning
  Mitt i prick 4B lärarhandledning
  375,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock
 10. Mitt i prick 4B Paket
  Mitt i prick 4B Paket
  2878,00 kr
  Kommande artikel
  Out of stock

10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering