Min naturlogg

I Min naturlogg följer och dokumenterar eleverna året i naturen. Eleverna får arbeta med både artkunskap och mer kreativa övningar.

51,00 kr
I lager

Med Min naturlogg följer och dokumenterar eleven året i naturen. Häftet har ett enkelt upplägg - det är bara att ta med penna och bok och gå ut!

Sidorna är tydliga och utformade som färdiga utelektioner. Uppgifterna väcker nyfikenhet och lust att upptäcka, uppleva och lära.

Eleven får arbeta med både artkunskap och mer kreativa övningar. Vissa delar kan göras som uppföljning i klassrummet.

Varje årstid har ett eget uppslag som inledning. Här får eleverna fylla i den aktuella temperaturen, reflektera kring årstiden, undersöka lingon- och blåbärsris och göra en lekfull årstidsanknuten uppgift.

Med sin tydliga och ändå öppna struktur blir Min Naturlogg elevens egen personliga bok.

Ur innehållet: ätligt och gott, i och vid vatten, daggmaskar, fåglar, mossor och lavar.

  • Årskurs: 3-4
  • Beställnr: 330
  • ISBN: 978-91-85875-82-5
  • Produktstorlek: 48 sidor, A5, häftad

Året runt i naturen
- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Metoder och arbetssätt
- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.

Året runt i naturen
- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Metoder och arbetssätt
- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.