Om Min bok om ...

Min bok om … är en serie kombinerade arbets- och faktahäften. Med tillgång till böcker, webb och andra informationskanaler får eleven söka fakta, värdera olika källor, skriva, rita, tänka och förstå, utifrån ett temaområde. Min bok om … innehåller fem uppslag med tydlig struktur och intresseväckande frågeställningar. Strukturen och frågeställningarna är utformade att ge eleven stöd i sitt sökande efter relevant fakta och i sitt reflekterande. Min bok om ... blir elevens personliga faktabok.


Artiklar 11-11 av 11

Page
per page
Sätt fallande sortering
  1. Min bok om forntid 105
    Min bok om forntid
    23 kr

Artiklar 11-11 av 11

Page
per page
Sätt fallande sortering