Språkskrinet drake kopieringsunderlag åk 5

Språkskrinet drake kopieringsunderlag innehåller checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer, muntlig framställan, språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift. 

279,00 kr
I lager

I Språkskrinet kopieringsunderlag drake finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. nyhetsrapportering), mer språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift.

Kopieringsunderlaget innehåller även:
- Att skriva en text
- Arbetsgång för författare
- Författarens egen checklista (innehåll och form)
- Ge respons på en text
- Utvärdering inför utvecklingssamtal

Kopieringsunderlaget är till för att underlätta och optimera arbetet för dig som lärare.

Språkskrinet drake Kopieringsunderlag hör till Språkskrinet drake. Boken ingår i serien Språkskrinet, som är en serie i svenska för årskurs 1-6.

  • Årskurs: 5
  • Beställnr: 519
  • ISBN: 978-91-85875-74-0
  • Produktstorlek: 32 sidor, A4, häftad