Bild

Läsresan åk 1

I Läsresan för åk 1 är den gemensamma läsupplevelsen det centrala – därför har alla elever samma läsebok i vilken de läser tillsammans och individuellt. Att utgå från en gemensam och rik berättelse eller faktatext skapar delaktighet och läsglädje och ger många tillfällen till textsamtal. I Läsresans nivåböcker övar eleverna mer på att ljuda, avkodning och att läsa med flyt. I arbetsboken följs läsebokens texter upp och alla kapitel har samma struktur: ord att förstå, läsförståelse, ord att stava, grammatik och skriva. Lärarhandledningen innehåller arbetsgången för alla komponenter, stödstrukturer, hemuppgifter, Min språkutveckling, affischen Vi övar och lär – allt finns som kopieringsunderlag.

I webben finns alla texter inlästa samt interaktiva övningar, både för undervisning och för eleverna.

Artiklar 1-5 av 9

Page
per page
Sätt fallande sortering
 1. Läsresan 1 läsebok åk 1
  Läsresan 1 läsebok åk 1
  140,00 kr
 2. Läsresan 1 arbetsbok åk 1
  Läsresan 1 arbetsbok åk 1
  110,00 kr
 3. Läsresan 1 webb åk 1
  Läsresan 1 webb åk 1
  995,00 kr
 4. Läsresan 1 lärarhandledning åk 1
  Läsresan 1 lärarhandledning åk 1
  555,00 kr
 5. Läsresan 1 Paket åk 1
  Läsresan 1 Paket åk 1
  2698,00 kr

Artiklar 1-5 av 9

Page
per page
Sätt fallande sortering