Bild

Läsresan åk 3

I Läsresan är den gemensamma läsupplevelsen det centrala. Därför har alla elever samma läsebok, vilket skapar delaktighet och läsglädje och ger många tillfällen till textsamtal. Ni läser och samtalar tillsammans, nya ord upptäcks och förklaras. Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. I Läsresan arbetsbok följs läsebokens texter upp. Eleverna arbetar med ordkunskap, läsförståelse, stavning, grammatik och att skriva själva utifrån modelltexter.

Läsresan webb innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla dina elever. På lärarwebben har du det interaktiva stöd du behöver för varierade genomgångar. På elevwebben övar dina elever vidare på egen hand och utifrån sin nivå. I Läsresans lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb – kapitel för kapitel.

9 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
 1. Läsresan läsebok åk 3
  Läsresan läsebok åk 3
  149,00 kr
 2. Läsresan arbetsbok åk 3
  Läsresan arbetsbok åk 3
  135,00 kr
 3. Läsresan webb åk 3
  Läsresan webb åk 3
  1050,00 kr
 4. Läsresan lärarhandledning åk 3
  Läsresan lärarhandledning åk 3
  555,00 kr
 5. Läsresan 3 Paket åk 3
  Läsresan 3 Paket åk 3
  3225,00 kr
 6. Läsresan nivåbokspaket 5
  Läsresan nivåbokspaket 5
  270,00 kr
  I lager
 7. Läsresan nivåbokspaket 6
  Läsresan nivåbokspaket 6
  290,00 kr
  I lager
 8. Läsresan nivåbokspaket 7
  Läsresan nivåbokspaket 7
  305,00 kr
  I lager
 9. Läsresan nivåbokspaket 8
  Läsresan nivåbokspaket 8
  335,00 kr
  I lager

9 artiklar

per page
Sätt fallande sortering