Bild

Läsresan FK

Elevens läsutveckling startar ofta i skrivande. I Läsresan för förskoleklass både läser och skriver ni tillsammans. I Läsresan övar ni också gemensamt att koppla bokstav till ljud, fonologiska medvetenheten, som är vägen till att knäcka läskoden. I arbetet med Läsresan ingår det också språklekar inspirerade av Bornholmsmodellen.

Läseboken innehåller 12 kapitel med olika texttyper och genrer. Här presenteras också veckans bokstav. I arbetsboken arbetar eleverna vidare utifrån läseboken. Varje kapitel följer samma struktur: läsförståelse, bokstav och språkljud, namn/ordbilder. I Lärarwebben finns alla berättelser inlästa samt interaktiva redskap för din läs- och skrivundervisning. I Elevwebben ligger läseboken och alla Läsresans nivåböcker samt spel som stärker elevernas språkutveckling. Lärarhandledningen innehåller inte bara arbetsgången för alla komponenter utan också kopieringsunderlag med alfabetet, bild- och bokstavskort, versaler, gemener och ordbilder.

9 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
 1. Läsresan FK Paket
  Läsresan FK Paket
  1895,00 kr
 2. Läsresan FK lärarhandledning
  Läsresan FK lärarhandledning
  530,00 kr
 3. Läsresan FK läsebok
  Läsresan FK läsebok
  120,00 kr
 4. Läsresan FK arbetsbok
  Läsresan FK arbetsbok
  71,00 kr
 5. Läsresan FK webb
  Läsresan FK webb
  950,00 kr
 6. Läsresan nivåbokspaket 1
  Läsresan nivåbokspaket 1
  190,00 kr
  I lager
 7. Läsresan nivåbokspaket 2
  Läsresan nivåbokspaket 2
  205,00 kr
  I lager
 8. Läsresan nivåbokspaket 3
  Läsresan nivåbokspaket 3
  255,00 kr
  I lager
 9. Läsresan nivåbokspaket 4
  Läsresan nivåbokspaket 4
  255,00 kr
  I lager

9 artiklar

per page
Sätt fallande sortering