Läsresan nivåbokspaket 4

I Läsresans nivåböcker har eleverna möjlighet att öva
läsning på olika nivåer, vilket är ett viktigt komplement till den gemensamma läsningen och stimulerar elevernas läsutveckling. Här finns berättelser från hela världen: sagor och enkel faktatext.

255,00 kr
I lager

I varje bok finns frågor på tre nivåer som tränar elevernas läsförståelse. Alla texter ligger på webben. Böckerna säljs i paket som innehåller åtta böcker på samma nivå.

Ur innehållet:

 • Berättelser
 • Sagor
 • Faktatext
 • Frågor som tränar elevernas läsförståelse

Nivå 4

 • 16 sidor
 • Ca tio rader per uppslag
 • Texten fungerar delvis utan bild
 • Viss ljudstridig stavning
 • Lite längre meningar

I nivå 4 ingår: De fyra drakarna, Eldfågeln, Extrema sporter, Gå över gatan, Hålet, Om du möter ett troll, Underbara öron, Vi gör som djuren

 • Årskurs: 
 • Beställnr: 6020
 • ISBN: 978-91-78570-03-4

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA
• Lässtrategier
• Frågor som tränar läsförståelse

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
• Lyssna
• Återberätta
• Pjäser

BERÄTTANDE TEXTER
De fyra drakarna, Eldfågeln, Gå över gatan, Hålet

SAKPROSATEXTER (beskrivande och förklarande text)
Extrema sporter, Om du möter ett troll, Underbara öron, Vi gör som djuren

SPRÅKBRUK
• Ord och begrepp

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA
• Lässtrategier
• Frågor som tränar läsförståelse

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
• Lyssna
• Återberätta
• Pjäser

BERÄTTANDE TEXTER
De fyra drakarna, Eldfågeln, Gå över gatan, Hålet

SAKPROSATEXTER (beskrivande och förklarande text)
Extrema sporter, Om du möter ett troll, Underbara öron, Vi gör som djuren

SPRÅKBRUK
• Ord och begrepp