Bild

Språkskrinet

Språkskrinet är en serie arbetsböcker i svenska som syftar till att ge eleverna ett rikare talat och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt bra strukturer, strategier och redskap i sitt användande av språket.

Vad säger lärarna om Språkskrinet

Eva Haverskog, Abisko Skola

"Mina elever gillar när skrivuppgifterna kommer. Här får de använda sin fantasi och utveckla sitt skrivande."

Jonna Lengstedt, Lyckeby Kunskapscentrum

”I Språkskrinet får mina elever träna på läsförståelse, svara på frågor på, mellan och bortom raderna. De lär sig grammatik på ett naturligt sätt och ökar sin ordkunskap.”

Språkskrinet är ett gediget och genomtänkt läromedel som ger dig ett samlat grepp över din lektion och din undervisning, kapitel för kapitel.

 • Allt du behöver i svenska - där eleverna har lätt att får överblick över lektionens innehåll och lärandemål
 • Den röda tråden – Hur får du dina elever att skriva berättelser med tydlig början, mitt och slut? I Språkskrinet är strukturen tydlig. Inför skrivandet av en text får eleverna först fundera, samla idéer och göra en liten planering. Sedan får de respons på sin planering, både av kamrater och lärare, och därefter skriver de sin text. Arbetsgången ger verkligen texterna ett kvalitetslyft. Självklart får dina elever möta olika texttyper i Språkskrinets skrivuppgifter.
 • Grundbok och lärarwebb går hand i hand – för åk 1–3 är det verktyg som förenklar både din undervisning och planering. Här kan du visa alla grundbokens samtalsbilder och uppgifter i storformat och ge ett lyft åt dina genomgångar och uppföljningar. Du får dessutom extra övningar kopplade till sidor i boken. Bra va?

Ett kapitel ur Språkskrinet clown grundbok och en gratis skrivmall


Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild. Eleven samlar ord och arbetar vidare med dem, utifrån kapitlets tema.


Andra delen av kapitlet uppmärksammar språkets olika byggstenar och regler, som t.ex. alfabetet, stavning, skiljetecken och ordklasser.


I kapitlets tredje del är det dags att använda sina nya kunskaper i en text, kopplad till kapitlets tema. Först planera - sedan skriva.


Träna att skriva berättelser med dina elever. Hämta en skrivmall med tydlig struktur. Den är tagen ur boken Språkskrinet clown grundbok.

Artiklar 1-5 av 20

Page
per page
Sätt fallande sortering
 1. Språkskrinet Robot
  Språkskrinet robot grundbok åk 1
  52 kr
 2. Språkskrinet Lina och robot läsförståelse - 105
  Språkskrinet Lina och Robot läsförståelse åk 1
  41 kr
 3. Språkskrinet Robot lärarhandledning 105
  Språkskrinet robot lärarhandledning åk 1
  185 kr

Artiklar 1-5 av 20

Page
per page
Sätt fallande sortering