Bild

Språkskrinet

I Språkskrinet utmanar, utvecklar och använder dina elever sina språkliga förmågor, erövrar språket bit för bit och gör det till sitt eget. Den språkliga självkänslan växer. Genom att i varje kapitel få arbeta med ordkunskap, språklära och skrivning ges dina elever möjligheten att förstå hur språkets delar hänger ihop och hur de är beroende av varandra.

Grundboken går hand i hand med lärarwebben (åk 1–3) och är det verktyg som förenklar både din undervisning och planering. Här kan du visa alla grundbokens samtalsbilder och uppgifter i storformat och ge ett lyft åt dina genomgångar och uppföljningar. Du får dessutom extra övningar kopplade till sidor i boken.

Vad säger lärarna om Språkskrinet

Eva Haverskog, Abisko Skola

"Mina elever gillar när skrivuppgifterna kommer. Här får de använda sin fantasi och utveckla sitt skrivande."

Jonna Lengstedt, Lyckeby Kunskapscentrum

”I Språkskrinet får mina elever träna på läsförståelse, svara på frågor på, mellan och bortom raderna. De lär sig grammatik på ett naturligt sätt och ökar sin ordkunskap.”

Språkskrinet är ett gediget och genomtänkt läromedel som ger dig ett samlat grepp över din lektion och din undervisning, kapitel för kapitel.

 • Allt du behöver i svenska - där eleverna har lätt att får överblick över lektionens innehåll och lärandemål
 • Den röda tråden – Hur får du dina elever att skriva berättelser med tydlig början, mitt och slut? I Språkskrinet är strukturen tydlig. Inför skrivandet av en text får eleverna först fundera, samla idéer och göra en liten planering. Sedan får de respons på sin planering, både av kamrater och lärare, och därefter skriver de sin text. Arbetsgången ger verkligen texterna ett kvalitetslyft. Självklart får dina elever möta olika texttyper i Språkskrinets skrivuppgifter.
 • Grundbok och lärarwebb går hand i hand – för åk 1–3 är det verktyg som förenklar både din undervisning och planering. Här kan du visa alla grundbokens samtalsbilder och uppgifter i storformat och ge ett lyft åt dina genomgångar och uppföljningar. Du får dessutom extra övningar kopplade till sidor i boken. Bra va?

Ett kapitel ur Språkskrinet clown grundbok och en gratis skrivmall


Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild. Eleven samlar ord och arbetar vidare med dem, utifrån kapitlets tema.


Andra delen av kapitlet uppmärksammar språkets olika byggstenar och regler, som t.ex. alfabetet, stavning, skiljetecken och ordklasser.


I kapitlets tredje del är det dags att använda sina nya kunskaper i en text, kopplad till kapitlets tema. Först planera - sedan skriva.


Träna att skriva berättelser med dina elever. Hämta en skrivmall med tydlig struktur. Den är tagen ur boken Språkskrinet clown grundbok.

20 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
 1. Språkskrinet Robot
  Språkskrinet robot grundbok åk 1
  54,00 kr
 2. Språkskrinet Robot lärarhandledning 105
  Språkskrinet robot lärarhandledning åk 1
  194,00 kr
 3. Språkskrinet Lina och robot läsförståelse - 105
  Språkskrinet Lina och Robot läsförståelse åk 1
  44,00 kr
 4. Språkskrinet Troll
  Språkskrinet troll grundbok åk 1
  48,00 kr
 5. Språkskrinet troll lärarhandledning åk 1
  Språkskrinet troll lärarhandledning åk 1
  203,00 kr
 6. Språkskrinet trollkoll läsförståelse åk 1-2
  Språkskrinet trollkoll läsförståelse åk 1-2
  44,00 kr
 7. Språkskrinet clown grundbok åk 2
  Språkskrinet clown grundbok åk 2
  72,00 kr
 8. Språkskrinet Lärarhandledning Clown 105
  Språkskrinet clown lärarhandledning
  279,00 kr
 9. Språkskrinet cirkussommar läsförståelse åk 2-3
  Språkskrinet cirkussommar läsförståelse åk 2-3
  44,00 kr
 10. Språkskrinet detektiv grundbok åk 3
  Språkskrinet detektiv grundbok åk 3
  72,00 kr
 11. Språkskrinet detektiv lärarhandledning åk 3
  Språkskrinet detektiv lärarhandledning åk 3
  279,00 kr
 12. Språkskrinet läsförståelse Klurarbyrån 105
  Språkskrinet klurarbyrån läsförståelse åk 3
  54,00 kr

20 artiklar

per page
Sätt fallande sortering