Språkskrinet robot lärarhandledning åk 1

Språkskrinet robot lärarhandledning innehåller lektionsförslag och kopieringsunderlag för läxor/öva mer. Facit för grundboken ingår. 

194,00 kr
I lager

I lärarhandledningen finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag.

Facit för grundboken ingår. 

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 529
  • ISBN: 978-91-87011-73-3
  • Produktstorlek: 24 sidor A4

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 
syften.”

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 
syften.”