Läsresan NYHET!

Bild

Nytt basläromedel i svenska för FK- åk 3


Läsresan FK-1

Läsresan är ett basläromedel i svenska för FK – åk 3 där arbetet med språkets delar utgår från en läsebok med rikt illustrerade berättelser, verser och faktatexter. Varje text är unik, har sin egen författare och illustratör vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten. Texterna är tänkta för gemensam läsning och samtal.

Till läromedlet hör Läsresan webb som innehåller både ditt digitala stöd för undervisningen OCH en webb för dina elever där de kan öva vidare på egen hand. I Läsresan webb för varje årskurs finns alla texter inlästa samt interaktiva övningar.

Läsresan FK

I Läsresan får eleverna en egen läsebok redan i förskoleklass! Här upptäcker och läser ni texterna tillsammans. Läseboken innehåller 12 kapitel med olika slags texter: berättelser, faktatexter, rim och ramsor.


Materialet för FK lägger också stort fokus på bokstavsarbete, bokstav och ljud, övningar som tränar fonologisk medvetenhet samt språklekar.

Bild
BildLäsresan åk 1

I Läsresan har alla elever samma läsebok! Att utgå från en gemensam text skapar delaktighet och läsglädje samt ger många tillfällen till textsamtal. Här möter eleverna olika typer av texter: berättande, poetisk, instruerande, beskrivande och förklarande.


I arbetsboken följs texterna i läseboken upp. Alla kapitel har samma struktur: ord att förstå, läsförståelse, ord att stava, grammatik och skriva.

Läsresan för FK och åk 1 utkommer våren 2019.


Läsresan för åk 2 och 3 utkommer våren 2020.


Läsresan nivåböcker

I nivåböckerna kan eleverna öva läsning på sin nivå, vilket är ett viktigt komplement till den gemensamma läsningen i läseboken. Här finns berättelser från olika delar av världen, sagor, faktatexter om djur och coola sporter. Längst bak i varje bok finns läsförståelsefrågor. Alla texter ligger på webben.

Bild


Varsågod! Ladda ner & skriv ut Läsresans läsloppa! HÄR!

Bild
Bild