Läsresan 1 arbetsbok åk 1

I arbetsboken följs läsebokens berättelser och faktatexter upp. Alla kapitel har samma tydliga struktur: ord att förstå, läsförståelse, ord att stava, grammatik och skriva.

110,00 kr
I lager

I Läsresans arbetsbok arbetar eleverna med ord- och läsförståelseuppgifter, utifrån texten i läseboken. De får också en skrivuppgift kopplad till kapitlets texttyp. Den presenteras med en modelltext.

Dessutom finns här repetition av bokstavsljuden och övningar i stavning och grammatik. Arbetsgången är tydlig och densamma för varje kapitel.

I arbetsboken ingår häftet Bokstäver och ljud. Häftet är främst tänkt för de elever som behöver öva kopplingen bokstav, ljud och form, men är också en bra repetition för alla.

  • Årskurs: 1 - basläromedel
  • Beställnr: 6005
  • ISBN: 978-91-88359-75-9
  • Produktstorlek: 104 sidor, Limbunden, 240 × 190 mm

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 – 3

LÄSA OCH SKRIVA
. Läs för en kamrat
. Strategier för att skriva olika texttyper
. Textbearbetning
. Grammatik - skiljetecken, stavning
. Alfabetet och alfabetisk ordning
. Sambandet mellan ljud och bokstav
. Handstil
TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
. Läsa för en kamrat
. Lyssna på en kamrat
SPRÅKBRUK
. Ord att förstå
. Språkliga strategier

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 – 3

LÄSA OCH SKRIVA
. Läs för en kamrat
. Strategier för att skriva olika texttyper
. Textbearbetning
. Grammatik - skiljetecken, stavning
. Alfabetet och alfabetisk ordning
. Sambandet mellan ljud och bokstav
. Handstil
TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
. Läsa för en kamrat
. Lyssna på en kamrat
SPRÅKBRUK
. Ord att förstå
. Språkliga strategier