Läsresan 1 lärarhandledning åk 1

I lärarhandledningen får du en tydlig beskrivning över arbetsgången samt hur de olika delarna hör ihop. Varje sida i handledningen beskriver en lektion och vilka delar som ska användas.

550 kr
I lager

I lärarhandledningen får du en tydlig beskrivning över arbetsgången samt hur de olika delarna hör ihop. Varje sida i handledningen beskriver en lektion och vilka delar som ska användas.

  • Årskurs: 1 - basläromedel
  • Beställnr: 6006
  • ISBN: 978-91-88359-76-6
  • Produktstorlek: 176 sidor, A4, Spiralbunden

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA
. Läsförståelsestrategier
. Läskort
. Skrivkort
. Läs- och skrivstöd
. Bokrecension
TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
. Samtalskort
. Teater
BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER
. Teater
. Idas sommarvisa
SPRÅKBRUK
. Ordtavla