Läsresan 1 lärarhandledning åk 1

I lärarhandledningen får du en tydlig beskrivning över arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb - kapitel för kapitel. Handledningen har en enkel och handfast struktur där varje lektion får en egen sida.

555,00 kr
I lager

I Läsresans lärarhandledning beskrivs vilka övningar som kan inleda din lektion samt hur dina elever arbetar vidare i sin arbetsbok och på sin webb. Du får konkreta förslag till hur ni läser kapitlets text gemensamt, vilka läsförståelsefrågor som passar och hur ni kan samtala om texttypen. Du får också en tydlig guide för hur du kan arbeta med modelltexter vid elevernas eget skrivande. Kort för läsflyt, berättelsekort, hemuppgifter, fördjupningsuppgifter m.m. – allt finns som kopieringsunderlag.

  • Årskurs: 1 - basläromedel
  • Beställnr: 6006
  • ISBN: 978-91-88359-76-6
  • Produktstorlek: 224 sidor, A4, Spiralbunden

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA
. Läsförståelsestrategier
. Läskort
. Skrivkort
. Läs- och skrivstöd
. Bokrecension
TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
. Samtalskort
. Teater
BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER
. Teater
. Idas sommarvisa
SPRÅKBRUK
. Ordtavla

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA
. Läsförståelsestrategier
. Läskort
. Skrivkort
. Läs- och skrivstöd
. Bokrecension
TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
. Samtalskort
. Teater
BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER
. Teater
. Idas sommarvisa
SPRÅKBRUK
. Ordtavla