Läsresan 1 webb åk 1

Läsresan webb för åk 1 innehåller både lärarens digitala stöd för undervisningen samt en egen webb för eleverna. Webben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

995 kr
I lager

Läsresan webb innehåller både ditt digitala stöd för undervisningen och en webb för dina elever där de kan öva vidare på egen hand.
• Alla texter i läseboken är inlästa. Här startar er gemensamma läsupplevelse.
• Stavningsövningar
• Modelltexter
Läsresan webb är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Läsresan webb – lärare
Inled dina lektioner tillsammans med att lyssna på kapitlets text, arbeta med ordförståelse eller hitta underlag för att gemensamt arbeta med modelltexter. För de som önskar finns möjlighet att repetera alfabetets bokstäver och deras ljud. I språklådan finns övningar för att utveckla fonologisk medvetenhet såsom att höra antal ljud i ord eller ett skrivbart blädderblock för att skriva gemensamma texter och utveckla språket. Förutom hela läseboken finns även arbetsboken och lärarhandledningen i visningsformat samt kopieringsunderlag i färg med utskriftsfunktion.

Läsresan webb – elev
Eleverna loggar enkelt in på läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Här kan eleverna på egen hand läsa och lyssna på läsebokens alla texter, öva stavning, spela memory, skriva texter och mycket mera, både i skolan och hemma.

Ur innehållet:
• Alfabetstavlan – alfabetisk ordning
• Sång – Viktiga veckan
• Memory – lästräning
• Skriva – skriva egna texter
• Nivåbibliotek – öva läsning i småböcker

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 6014
  • ISBN: 978-91-78570-10-2
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA

• lästräna på egen hand
• läsa tillsammans
• läsa på sin nivå
• möta olika texttyper
• bokstav och ljud
• upptäcka språkljud
• lyssna på fonem/ antal ljud i ord
• ljudning- vilket ord ljudas
• forma bokstäver
• stor bokstav - liten bokstav
• skriva egna ord
• alfabetet - alfabetisk ordning

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

• lyssna på inlästa texter
• högläsning
• läsa högt tillsammans
• läsa med kompis
• läsförståelse

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

• lyssna på inlästa texter
• läsa högt tillsammans

SPRÅKBRUK
• ordkunskap- ord att förstå