Läsresan 1 webb åk 1

Läsresan webb innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla dina elever. På lärarwebben har du det interaktiva stöd du behöver för varierade genomgångar. På elevwebben övar dina elever vidare på egen hand och utifrån sin nivå. Läsresan webb är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

1050,00 kr
I lager

Läsresan webb innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla dina elever. På lärarwebben har du det interaktiva stöd du behöver för varierade genomgångar. På elevwebben övar dina elever vidare på egen hand och utifrån sin nivå. 

Ni övar gemensamt att:

  • Läsa – alla läsebokens texter är inlästa med textmarkering.
  • Förstå ord ur texten.
  • Repetera alfabetet, bokstav och ljud.
  • Skriva utifrån modelltexter.

Läsresan lärarwebb

Inled dina lektioner med att lyssna på kapitlets text, arbeta med ordförståelse eller modelltexter. I språklådan finns flera olika interaktiva och språkstimulerande övningar att arbeta med tillsammans. Både läsebok och arbetsbok kan visas i storformat. Ifrån lärarwebben har du även tillgång till lärarhandledning och möjlighet att skriva ut alla kopieringsunderlag i färg.

Läsresan elevwebb

Eleverna loggar enkelt in på Läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Dina elever kan då läsa och lyssna på alla texter i läseboken, repetera alfabet, öva stavning, spela memory och mycket annat, både i skolan och hemma.

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 6014
  • ISBN: 978-91-78570-10-2
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA

• lästräna på egen hand
• läsa tillsammans
• läsa på sin nivå
• möta olika texttyper
• bokstav och ljud
• upptäcka språkljud
• lyssna på fonem/ antal ljud i ord
• ljudning- vilket ord ljudas
• forma bokstäver
• stor bokstav - liten bokstav
• skriva egna ord
• alfabetet - alfabetisk ordning

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

• lyssna på inlästa texter
• högläsning
• läsa högt tillsammans
• läsa med kompis
• läsförståelse

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

• lyssna på inlästa texter
• läsa högt tillsammans

SPRÅKBRUK
• ordkunskap- ord att förstå

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA

• lästräna på egen hand
• läsa tillsammans
• läsa på sin nivå
• möta olika texttyper
• bokstav och ljud
• upptäcka språkljud
• lyssna på fonem/ antal ljud i ord
• ljudning- vilket ord ljudas
• forma bokstäver
• stor bokstav - liten bokstav
• skriva egna ord
• alfabetet - alfabetisk ordning

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

• lyssna på inlästa texter
• högläsning
• läsa högt tillsammans
• läsa med kompis
• läsförståelse

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

• lyssna på inlästa texter
• läsa högt tillsammans

SPRÅKBRUK
• ordkunskap- ord att förstå