Läsresan 1 läsebok åk 1

I Läsresan utgår arbetet med språket från den gemensamma läseboken som innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande och förklarande. Det är lämpligt att arbeta ca två veckor med varje kapitel.

140,00 kr
I lager

Läseboken har samma struktur där varje kapitel inleds med sex ord från den kommande texten, därefter följer en berättelse, saga eller faktatext. Efter vart femte kapitel ligger en samtalsbild med tillhörande frågeställningar.

Ur innehållet:

  • Läsförståelse
  • Olika texttyper
  • Berättelser, sagor, faktatext, verser, samtalsbilder
  • Årskurs: 1 - basläromedel
  • Beställnr: 6004
  • ISBN: 978-91-88359-74-2
  • Produktstorlek: 204 sidor, Limbunden, 190 × 240 mm

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA
. Lässtrategier

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
. Samtalsbilder
. Återberätta

BERÄTTANDE TEXTER
. Sluta skratta!
. En kompis
. Stora monster gråter inte
. Mille mullvad och fågelungen
. Drakhusets hemlighet
. Sagan om gubben och gumman
. En vinnare ger aldrig upp!

POETISKA TEXTER
. Viktiga veckan
. Verser om känslor

SAKPROSATEXTER (beskrivande och förklarande text)
. Min svans
. Finurliga fakta om djur
. Gammalt blir nytt
. När Astrid var liten

INSTUERANDE TEXTER
. Gör ett kort som kan prata

SPRÅKBRUK
. Ord att förstå

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll åk 1 - 3

LÄSA OCH SKRIVA
. Lässtrategier

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
. Samtalsbilder
. Återberätta

BERÄTTANDE TEXTER
. Sluta skratta!
. En kompis
. Stora monster gråter inte
. Mille mullvad och fågelungen
. Drakhusets hemlighet
. Sagan om gubben och gumman
. En vinnare ger aldrig upp!

POETISKA TEXTER
. Viktiga veckan
. Verser om känslor

SAKPROSATEXTER (beskrivande och förklarande text)
. Min svans
. Finurliga fakta om djur
. Gammalt blir nytt
. När Astrid var liten

INSTUERANDE TEXTER
. Gör ett kort som kan prata

SPRÅKBRUK
. Ord att förstå