Läsresan arbetsbok åk 3

I Läsresan arbetsbok följs läsebokens texter upp. Eleverna arbetar med ordkunskap, läsförståelse, stavning, grammatik och att skriva själva utifrån modelltexter.

135,00 kr
I lager

I arbetsboken visar modelltexter hur man bygger upp en text och ger exempel på den struktur som den aktuella texttypen har. Skriv-uppgiften avslutas med en checklista för elevens koll av sin egen text samt kamratrespons. I arbetsboken för åk 3 läggs extra fokus på läsförståelsen. Efter vart femte kapitel finns en diagnos med tillhörande självbedömning – Lilla kollen. Det är lämpligt att arbeta med varje kapitel i två veckor. Avsätt tre lektioner i veckan för ett kapitel. På webben finns övningar för genomgång och skrivbara fält.

Varje kapitel innehåller:

  • Läsförståelse - Textanalys och läsförståelsefrågor.
  • Ord att stava - Tolv ord att öva på, t.ex. ord som innehåller olika stavningar av tj-ljudet.
  • Grammatik - Språkets uppbyggnad och regler. Varje grammatiksida inleds med en förklaringsruta.
  • Skriva - Eleverna får, utifrån en modelltext, arbeta med den texttyp som de har läst i läseboken.
  • Årskurs: 3
  • Beställnr: 6011
  • ISBN: 978-91-8835-981-0
  • Produktstorlek: 134 sidor, häftad, 210 × 270 mm