Läsresan FK lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller arbetsgången för alla komponenterna, kopieringsunderlag med alfabetet, bild-och bokstavskort, versaler, gemener och ordbilder samt en mängd språklekar inspirerade av Bornholmsmodellen.

525 kr
I lager

I Läsresans lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av hur arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb hör ihop. Varje sida i handledningen beskriver en lektion och vilka av materialets delar som ska användas. Här finns också alla språklekar beskrivna samt förslag på passande övningar i webben. Affischen Vi övar och lär, bild- och bokstavs kort, mallar för skapande, ordbilder m.m. – allt finns som kopieringsunderlag.

  • Årskurs: FK - basläromedel
  • Beställnr: 6003
  • ISBN: 978-91-88359-73-5
  • Produktstorlek: 176 sidor, A4, Spiralbunden

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll FK
Språk och kommunikation
. Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
. Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
. Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
. Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
. Rim, ramsor och andra ordlekar.
. Digitala verktyg och medier för kommunikation.
. Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.