Läsresan FK läsebok

I Läseboken får eleverna möta en mångfald av texter: berättelser, sagor, faktatext, verser, rim och ramsor, vilket skapar en nyfikenhet och förväntan. I läseboken får eleverna också träna fonologisk medvetenhet, som är vägen till att knäcka läskoden.

120,00 kr
I lager

I Läsresans läsebok upptäcker och läser ni texterna tillsammans, du och dina elever. Alla är med och ni får en gemensam läsupplevelse med rikliga tillfällen till samtal. I läseboken finns många förslag på språklekar. Dina elever får lära sig att koppla bokstav till ljud, den fonologiska medvetenheten som är vägen till läsning. Eleverna kommer att få koll på läsriktningen, känslan för korta och långa ord och mycket mera.
Läseboken innehåller 12 kapitel med olika slags texter: berättelser, faktatexter, rim och ramsor. Varje text har sin egen författare och illustratör, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten.
Tre härliga myllerbilder är utgångspunkt för samtal och upptäckter. I varje bild finns en mängd föremål och händelser med koppling till de bokstavsljud som övats.

Ur innehållet:

  • Veckans bokstav
  • Koppla ljud till bokstav
  • Ord att förstå
  • Läsförståelse
  • Olika texttyper
  • Myllerbilder
  • Årskurs: FK - basläromedel
  • Beställnr: 6001
  • ISBN: 978-91-88359-71-1
  • Produktstorlek: 168 sidor, Limbunden, 190 × 240 mm

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll FK
Språk och kommunikation
. Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
. Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
. Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
. Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
. Rim och ramsor och andra ordlekar.
. Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll FK
Språk och kommunikation
. Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
. Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
. Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
. Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
. Rim och ramsor och andra ordlekar.
. Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.