Här bokar du en Läsresanlåda för påseende.Vi skickar kostnadsfritt en Läsresanlåda fylld med seriens befintliga komponenter för påseende i 14
dagar, så att ert arbetslag hinner bekanta er med serien. Vi bifogar också vårt produktblad som
vägleder er i hur arbetsgången är tänkt.

Ställ gärna upp lådan i personalrummet så att fler på skolan kan få bläddra i böckerna.
Efter 2 veckor gör ni er eventuella beställning, packar ihop lådan och sätter på den bifogade
adresslappen. 

DHL kommer sedan och hämtar lådan på samma ställe som den levererades.
       
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
       
 

Beställ Majemalådan

Beställ Mitt i prick låda