Läsresan läsebok åk 2

I Läsresan är den gemensamma läsupplevelsen det centrala. Därför har alla dina elever samma läsebok. Att utgå från en gemensam text skapar delaktighet och läsglädje och ger många tillfällen till textsamtal. Ni läser och samtalar tillsammans, nya ord upptäcks och förklaras.

145,00 kr
I lager

Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. Varje text har sin egen författare och illustratör vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten. I läseboken presenteras också strategier för läsförståelse samt förklaringsmodeller till dessa. Här finns även modeller för textanalys. Det är samma struktur i varje kapitel och det är lämpligt att arbeta med varje kapitel i ca. två veckor. Avsätt tre lektioner i veckan för ett kapitel. På webben finns texten att lyssna på och läsa tillsammans.

Varje kapitel innehåller:

 • Ord att förstå - Här presenteras sju ord från den kommande texten.
 • Kapitlets text - Texten inleds med en sida för samtal och introduktion av en analysmodell.  Texterna varierar, här finns berättelser, faktatexter, instruktioner och verser.
 • Läsförståelsestrategier - I läseboken introduceras sex olika strategier som ni arbetar med gemensamt till texterna.

Ur innehållet:

 • En prick (berättande text)
 • Dikter (poetisk text)
 • Små kryp som gör stor nytta (förklarande text)
 • Alla mina sinnen (beskrivande text)
 • Jag vill ha en leguan!
 • (argumenterande text)
 • Fixa steg för steg (instruerande text)
 • Årskurs: 2
 • Beställnr: 6007
 • ISBN: 978-91-8835-977-3
 • Produktstorlek: 208 sidor, limbunden, 190 × 240 mm