Läsresan nivåbokspaket 8

I Läsresans nivåböcker har eleverna möjlighet att öva läsning på olika nivåer, vilket är ett viktigt komplement till den gemensamma läsningen och stimulerar elevernas läsutveckling.

335,00 kr
I lager

I Läsresans nivåböcker har dina elever möjlighet att öva läsning på sin nivå, vilket är ett viktigt komplement till den gemensamma läsningen. I varje bok finns läsförståelsefrågor på tre nivåer. Alla böcker ligger också på elevwebben.

 

Ur innehållet:

 • Berättelser
 • Sagor
 • Faktatext
 • Frågor som tränar elevernas läsförståelse

 

Nivå 8

 • 24-32 sidor
 • 20 rader per uppslag
 • Ljudstridig stavning
 • Text som fungerar utan bild
 • Kapitelindelning

I nivå 8 ingår: Coola djur, Önskefiskaren, Akta, de lever!, Sanningshunden, Pablos resedagbok, Regnbågsmaskinen, Fakta om skalbaggar samt Myntet.

 • Årskurs: FK-3
 • Beställnr: 6027
 • ISBN: 978-91-7857-079-9
 • Produktstorlek: 8 st nivåböcker × 24–32 sidor, häftade A5