Läsresan provkapitel

Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass – åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. Varje text är unik, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslust.

Prova ett digitalt kapitel utan att logga in

I Läsresans webb kan du i storformat visa det nya kapitlets text och illustrationer och lyssna på den medryckande inläsningen – det är den bästa start på läsningen som du kan ge dina elever.