Lilla läsloggen åk 2-3

I Lilla läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Lilla läsloggen har en ny uppgift till eleven för varje läst bok och tanken är att eleven ska reflektera över vad denne har läst.

46,00 kr
I lager

I Lilla läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Lilla läsloggen har en ny uppgift till eleven för varje läst bok. T.ex. att rita huvudpersonen, att ställa frågor till bokens författare eller att fundera och förklara huruvida handlingen hade kunnat utspela sig i verkligheten. Eleven uppmanas också att gå tillbaka och sökläsa i sin lästa bok, för att hitta sådant som författare, ett antal ord som börjar på s med mera.

Till Lilla Läsloggen hör Bokbladet, en affisch i A3-format, där eleven på ett snyggt och strukturerat sätt kan redovisa sina lästa böcker.

  • Årskurs: 2-3
  • Beställnr: 553
  • ISBN: 978-91-85875-19-1
  • Produktstorlek: 48 sidor, A5, häftad

- Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

- Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.