Mitt i prick 1A lärarwebb

Lärarwebben till Mitt i prick 1A innehåller övningar för genomgångar och repetition. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

600,00 kr
I lager

I Mitt i prick 1A lärarwebb finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning.

I menyn hittar du:

  • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.
  • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.
  • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar.
  • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.


Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien
Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

  • Årskurs: 1 - basläromedel
  • Beställnr: 476
  • ISBN: 978-91-88359-58-2
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Räkna till 10

• Lika många – är lika med

• Talen 0 till 9

• I klassrummet

• Större än och mindre än

• Talkamrater

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.”

• Talen 10 till 12

• Tiotal och ental

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Hälften

o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi lär oss addition

• Vi skriver addition

• Öva addition 0 till 5

• Räknehändelser +

• Vi lär oss subtraktion

• Vi skriver subtraktion

• Öva subtraktion 0 till 5

• Räknehändelser –

• Addera tre tal

• Subtrahera med tre tal

• Addera och subtrahera

• Talkamrater

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Pengar

• Vad kostar det?

• Hur mycket pengar är kvar?

• Prisskillnad

• Ett tal saknas

• Huvudräkningsuppgifter i alla kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Lika många – är lika med

• Ett tal saknas

• Likhetstecknet

• Kommutativa lagen

• Talfamiljer

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Mönster

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

• Samtalsbild: Lägesord

o ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.”

• Klockan – hel timme

o Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

• Eget stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Dubbelt

• Hälften

o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Räkna till 10

• Lika många – är lika med

• Talen 0 till 9

• I klassrummet

• Större än och mindre än

• Talkamrater

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.”

• Talen 10 till 12

• Tiotal och ental

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Hälften

o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi lär oss addition

• Vi skriver addition

• Öva addition 0 till 5

• Räknehändelser +

• Vi lär oss subtraktion

• Vi skriver subtraktion

• Öva subtraktion 0 till 5

• Räknehändelser –

• Addera tre tal

• Subtrahera med tre tal

• Addera och subtrahera

• Talkamrater

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Pengar

• Vad kostar det?

• Hur mycket pengar är kvar?

• Prisskillnad

• Ett tal saknas

• Huvudräkningsuppgifter i alla kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Lika många – är lika med

• Ett tal saknas

• Likhetstecknet

• Kommutativa lagen

• Talfamiljer

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Mönster

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

• Samtalsbild: Lägesord

o ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.”

• Klockan – hel timme

o Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

• Eget stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Dubbelt

• Hälften

o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”