Mitt i prick 1A paket

Mitt i prick 1A paket innehåller 20 st grundböcker och en lärarwebb.

Ta del av vårt paketerbjudande och spara 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

2340,00 kr
I lager

Mitt i pricks grundböcker gör sig allra bäst tillsammans med lärarwebben där du kan visa varje övning i grundboken i storformat, något som gör dina genomgångar och uppföljningar så mycket tydligare och enklare.

Ta del av vårt paketerbjudande och spar 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

Vill du köpa till fler grundböcker, lärarhandledning eller kopieringsunderlag till Mitt i prick 1A så gör du det enkelt här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs Fk-3.

  • Årskurs: åk 1A - paket med 20 grundböcker & komplett lärarwebb
  • Beställnr: 4700
  • ISBN: 978-91-88359-32-2
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

"TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Räkna till 10

• Lika många – är lika med

• Talen 0 till 9 i klassrummet

• Större än och mindre än

• Talkamrater

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.”

• Talen 10 till 12

• Tiotal och ental

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Hälften

o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi lär oss addition

• Vi skriver addition

• Öva addition 0 till 5

• Räknehändelser +

• Vi lär oss subtraktion

• Vi skriver subtraktion

• Öva subtraktion 0 till 5

• Räknehändelser –

• Addera tre tal

• Subtrahera med tre tal

• Addera och subtrahera

• Talkamrater

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Pengar

• Vad kostar det?

• Hur mycket pengar är kvar?

• Prisskillnad

• Ett tal saknas

• Huvudräkningsuppgifter i alla kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Lika många – är lika med

• Ett tal saknas

• Likhetstecknet

• Kommutativa lagen

• Talfamiljer

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Mönster

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

• Samtalsbild: Lägesord

o ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.”

• Klockan – hel timme

o Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

• Eget stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Dubbelt

• Hälften

o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

"TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Räkna till 10

• Lika många – är lika med

• Talen 0 till 9 i klassrummet

• Större än och mindre än

• Talkamrater

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.”

• Talen 10 till 12

• Tiotal och ental

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Hälften

o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi lär oss addition

• Vi skriver addition

• Öva addition 0 till 5

• Räknehändelser +

• Vi lär oss subtraktion

• Vi skriver subtraktion

• Öva subtraktion 0 till 5

• Räknehändelser –

• Addera tre tal

• Subtrahera med tre tal

• Addera och subtrahera

• Talkamrater

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Pengar

• Vad kostar det?

• Hur mycket pengar är kvar?

• Prisskillnad

• Ett tal saknas

• Huvudräkningsuppgifter i alla kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Lika många – är lika med

• Ett tal saknas

• Likhetstecknet

• Kommutativa lagen

• Talfamiljer

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Mönster

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

• Samtalsbild: Lägesord

o ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.”

• Klockan – hel timme

o Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

• Eget stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Dubbelt

• Hälften

o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”