Mitt i prick 1B kopieringsunderlag

Mitt i prick 1B kopieringsunderlag innehåller uppgifter på två nivåer som är direkt knutna till grundbokens kapitel. Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer, nivå 2 av fördjupning.

520,00 kr
I lager

Här får alla elever uppgifter för hela lektionen! Mitt i prick 1B kopieringsunderlag är uppdelad i två nivåer för att möta eleverna där de är.

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 fokuserar på fördjupning.

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade kunskaper. Facit ingår.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3.

  • Årskurs: 1 - basläromedel
  • Beställnr: 475
  • ISBN: 978-91-87011-80-1
  • Produktstorlek: 140 sidor A4

Eleverna utvecklar alla uttalade förmågor i matematik! Genomgångar och skriftlig färdighetsträning
varvas med huvudräkning, problemlösning och begreppsdiskussioner.
   
Materialet ger även eleverna redskap att reflektera över sitt eget lärande.

Eleverna utvecklar alla uttalade förmågor i matematik! Genomgångar och skriftlig färdighetsträning
varvas med huvudräkning, problemlösning och begreppsdiskussioner.
   
Materialet ger även eleverna redskap att reflektera över sitt eget lärande.