Mitt i prick 1B lärarwebb

Lärarwebben till Mitt i prick 1B innehåller övningar för genomgångar och repetition. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

600,00 kr
I lager

I Mitt i prick 1B lärarwebb finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du:

  • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.
  • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.
  • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar.
  • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.


Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

  • Årskurs: 1 - basläromedel
  • Beställnr: 477
  • ISBN: 978-91-88359-59-9
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Udda och jämna tal
• Fler och färre
• Talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
• Hundrarutan
• Ordningstal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Addition – först upp till 10
• Addera till talen 9 och 8
• Addera till talen 7 och 6
• Subtraktion – först ner till 10
• Subtrahera från talen 11 och 12
• Subtrahera från talen 13 och 14
• Summa och differens
• Subtrahera från talen 15 till 18
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Subtrahera ental
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Pengar
• Miniräknaren
• Huvudräkningsuppgifter i varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA
• Kommutativa lagen i addition
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI
• Trianglar, fyrhörningar och cirklar
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Symmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

• Vi repeterar klockan – hel timme
• Klockan – halvtimme
• Tid
• Mäta längd
• Mäta längd i centimeter
• Äldre måttenheter
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram
o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Talgåtor
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Udda och jämna tal
• Fler och färre
• Talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
• Hundrarutan
• Ordningstal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Addition – först upp till 10
• Addera till talen 9 och 8
• Addera till talen 7 och 6
• Subtraktion – först ner till 10
• Subtrahera från talen 11 och 12
• Subtrahera från talen 13 och 14
• Summa och differens
• Subtrahera från talen 15 till 18
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Subtrahera ental
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Pengar
• Miniräknaren
• Huvudräkningsuppgifter i varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA
• Kommutativa lagen i addition
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI
• Trianglar, fyrhörningar och cirklar
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Symmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

• Vi repeterar klockan – hel timme
• Klockan – halvtimme
• Tid
• Mäta längd
• Mäta längd i centimeter
• Äldre måttenheter
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram
o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Talgåtor
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”