Mitt i prick 1B paket

Mitt i prick 1B paket innehåller 20 st grundböcker och en lärarwebb.

Ta del av vårt paketerbjudande och spara 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

2340,00 kr
I lager

Mitt i pricks grundböcker gör sig allra bäst tillsammans med lärarwebben där du kan visa varje övning i grundboken i storformat, något som gör dina genomgångar och uppföljningar så mycket tydligare och enklare.

Ta del av vårt paketerbjudande och spar 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

Vill du köpa till fler grundböcker, lärarhandledning eller kopieringsunderlag till Mitt i prick 1B så gör du det enkelt här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

 • Årskurs: Åk 1B - basläromedel - paket med 20 grundböcker & lärarwebb
 • Beställnr: 4710
 • ISBN: 978-91-88359-33-9
 • Licensperiod: 12 månader
 • Digital produkt

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 • Udda och jämna tal 
 • Fler och färre 
 • Talen 0 till 100 
 • Jämföra talen 0 till 100 
 • Hundrarutan • Ordningstal 

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

 • Talsymboler från förr o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.” 

 • Addition – först upp till 10 
 • Addera till talen 9 och 8 
 • Addera till talen 7 och 6 
 • Subtraktion – först ner till 10 
 • Subtrahera från talen 11 och 12 
 • Subtrahera från talen 13 och 14 
 • Summa och differens 
 • Subtrahera från talen 15 till 18 
 • Addera och subtrahera med hela tiotal 
 • Addera ental 
 • Subtrahera ental 

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

 • Textuppgifter • Pengar 
 • Miniräknaren 
 • Huvudräkningsuppgifter i varje kapitel 

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

 • Kommutativa lagen i addition 

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

 • Talföljder

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

 • Trianglar, fyrhörningar och cirklar 

o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

 • Symmetri 

o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

 • Vi repeterar klockan – hel timme 
 • Klockan – halvtimme 
 • Tid 
 • Mäta längd 
 • Mäta längd i centimeter 
 • Äldre måttenheter 

o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

 •  Stapeldiagram 

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

PROBLEMLÖSNING

 • Problemlösning
 • Talgåtor 
 • Mot programmering 1 
 • Mot programmering 2 
 • Kluringsida i varje avsnitt 
 • Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel 

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 • Udda och jämna tal 
 • Fler och färre 
 • Talen 0 till 100 
 • Jämföra talen 0 till 100 
 • Hundrarutan • Ordningstal 

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

 • Talsymboler från förr o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.” 

 • Addition – först upp till 10 
 • Addera till talen 9 och 8 
 • Addera till talen 7 och 6 
 • Subtraktion – först ner till 10 
 • Subtrahera från talen 11 och 12 
 • Subtrahera från talen 13 och 14 
 • Summa och differens 
 • Subtrahera från talen 15 till 18 
 • Addera och subtrahera med hela tiotal 
 • Addera ental 
 • Subtrahera ental 

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

 • Textuppgifter • Pengar 
 • Miniräknaren 
 • Huvudräkningsuppgifter i varje kapitel 

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

 • Kommutativa lagen i addition 

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

 • Talföljder

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

 • Trianglar, fyrhörningar och cirklar 

o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

 • Symmetri 

o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

 • Vi repeterar klockan – hel timme 
 • Klockan – halvtimme 
 • Tid 
 • Mäta längd 
 • Mäta längd i centimeter 
 • Äldre måttenheter 

o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

 •  Stapeldiagram 

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

PROBLEMLÖSNING

 • Problemlösning
 • Talgåtor 
 • Mot programmering 1 
 • Mot programmering 2 
 • Kluringsida i varje avsnitt 
 • Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel 

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”