Mitt i prick 2A lärarwebb

Lärarwebben till Mitt i prick 2A innehåller övningar för genomgångar och repetition. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

600,00 kr
I lager

I Mitt i prick 2A lärarwebb finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du:

  • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.
  • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.
  • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar.
  • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.


Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs Fk-3. 

  • Årskurs: 2A -basläromedel
  • Beställnr: 484
  • ISBN: 978-91-88359-61-2
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Vi repeterar talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi repeterar addition – först upp till 10
• Vi repeterar subtraktion – först ner till 10
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Addition – först upp till helt tiotal
• Subtrahera ental
• Subtraktion – först ner till helt tiotal
• Vi lär oss multiplikation
• Tabellerna 2–5 och 10
• Räknehändelser- multiplikation och division
• Flera räknesätt
• Multiplicera med 1 och 0
• Division – dela lika
• Innehållsdivision
• Vi skriver division
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i multiplikation
• Algebra
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder och mönster
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Månghörningar
• Rektanglar
• Geometriska figurer
• Tredimensionella kroppar
• Två– och tredimensionella objekt
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Förstora och förminska
• Från olika håll
o ”Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.”

• Spegelsymmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING
• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Vi repeterar talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi repeterar addition – först upp till 10
• Vi repeterar subtraktion – först ner till 10
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Addition – först upp till helt tiotal
• Subtrahera ental
• Subtraktion – först ner till helt tiotal
• Vi lär oss multiplikation
• Tabellerna 2–5 och 10
• Räknehändelser- multiplikation och division
• Flera räknesätt
• Multiplicera med 1 och 0
• Division – dela lika
• Innehållsdivision
• Vi skriver division
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i multiplikation
• Algebra
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder och mönster
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Månghörningar
• Rektanglar
• Geometriska figurer
• Tredimensionella kroppar
• Två– och tredimensionella objekt
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Förstora och förminska
• Från olika håll
o ”Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.”

• Spegelsymmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING
• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”