Mitt i prick 2A paket

Mitt i prick 2A paket innehåller 20 st grundböcker och en lärarwebb.

Ta del av vårt paketerbjudande och spara 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

2340,00 kr
I lager

Mitt i pricks grundböcker gör sig allra bäst tillsammans med lärarwebben där du kan visa varje övning i grundboken i storformat, något som gör dina genomgångar och uppföljningar så mycket tydligare och enklare.

Ta del av vårt paketerbjudande och spara 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

Vill du köpa till fler grundböcker, lärarhandledning eller kopieringsunderlag till Mitt i prick 2A så gör du det enkelt här.

Serien
Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs Fk-3. 

  • Årskurs: 2 - basläromedel - paket med 20 grundböcker & komplett lärarwebb
  • Beställnr: 4780
  • ISBN: 978-91-88359-34-6
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Vi repeterar talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi repeterar addition – först upp till 10
• Vi repeterar subtraktion – först ner till 10
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Addition – först upp till helt tiotal
• Subtrahera ental
• Subtraktion – först ner till helt tiotal
• Vi lär oss multiplikation
• Tabellerna 2–5 och 10
• Räknehändelser- multiplikation och division
• Flera räknesätt
• Multiplicera med 1 och 0
• Division – dela lika
• Innehållsdivision
• Vi skriver division
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i multiplikation
• Algebra
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder och mönster
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Månghörningar
• Rektanglar
• Geometriska figurer
• Tredimensionella kroppar
• Två– och tredimensionella objekt
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Förstora och förminska
• Från olika håll
o ”Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.”

• Spegelsymmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING
• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Vi repeterar talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi repeterar addition – först upp till 10
• Vi repeterar subtraktion – först ner till 10
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Addition – först upp till helt tiotal
• Subtrahera ental
• Subtraktion – först ner till helt tiotal
• Vi lär oss multiplikation
• Tabellerna 2–5 och 10
• Räknehändelser- multiplikation och division
• Flera räknesätt
• Multiplicera med 1 och 0
• Division – dela lika
• Innehållsdivision
• Vi skriver division
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i multiplikation
• Algebra
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder och mönster
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Månghörningar
• Rektanglar
• Geometriska figurer
• Tredimensionella kroppar
• Två– och tredimensionella objekt
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Förstora och förminska
• Från olika håll
o ”Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.”

• Spegelsymmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING
• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”