Mitt i prick 2B kopieringsunderlag

Mitt i prick 2B kopieringsunderlag innehåller färdiga lektionsuppslag. Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag. 

520,00 kr
I lager

I Mitt i prick 2Bs kopieringsunderlag får alla elever uppgifter för hela lektionen! Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är.

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer.
Nivå 2 fokuserar på fördjupning.

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade matematikkunskaper. Facit ingår.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

  • Årskurs: 2 - basläromedel
  • Beställnr: 482
  • ISBN: 978-91-87011-98-6
  • Produktstorlek: 128 sidor, A4, spiralbunden

Eleverna utvecklar alla uttalade förmågor i matematik! Genomgångar och skriftlig färdighetsträning varvas med huvudräkning, problemlösning och begreppsdiskussioner. Materialet ger även eleverna redskap att reflektera över sitt eget lärande.

Eleverna utvecklar alla uttalade förmågor i matematik! Genomgångar och skriftlig färdighetsträning varvas med huvudräkning, problemlösning och begreppsdiskussioner. Materialet ger även eleverna redskap att reflektera över sitt eget lärande.