Mitt i prick 2B lärarwebb

Lärarwebben till Mitt i prick 2B innehåller övningar för genomgångar och repetition. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

600,00 kr
I lager

I Mitt i prick 2Bs lärarwebb finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du:

  • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.
  • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.
  • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar.
  • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.


Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

  • Årskurs: 2 - basläromedel
  • Beställnr: 485
  • ISBN: 978-91-88359-62-9
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
• Talen 100 till 200
• Talen 0 till 1000
• Tallinjen 0 till 1000
• Jämföra talen 0 till 1000
• Udda och jämna tal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
• Talsorter med miniräknaren
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Vi repeterar addition – först upp till helt tiotal
• Vi repeterar subtraktion – först ner till helt tiotal
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Subtrahera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Räknehändelser
• Addera och subtrahera ental
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Skillnad
• Addera och subtrahera med hela hundratal
• Multiplikation
• Multiplicera med 3 tal
• Division - dela lika
• Innehållsdivision
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Överslagsräkning
• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition och multiplikation
• Talfamiljer
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

GEOMETRI

• Klockan – kvart i och kvart över
• Klockan – minuter i och över
• Tidsskillnad
• Volym – l och dl
• Volym Längd – cm och mm
• Längd – m och cm l
• Vikt – g
• Vikt – kg och g
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
• Talen 100 till 200
• Talen 0 till 1000
• Tallinjen 0 till 1000
• Jämföra talen 0 till 1000
• Udda och jämna tal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
• Talsorter med miniräknaren
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Vi repeterar addition – först upp till helt tiotal
• Vi repeterar subtraktion – först ner till helt tiotal
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Subtrahera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Räknehändelser
• Addera och subtrahera ental
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Skillnad
• Addera och subtrahera med hela hundratal
• Multiplikation
• Multiplicera med 3 tal
• Division - dela lika
• Innehållsdivision
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Överslagsräkning
• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition och multiplikation
• Talfamiljer
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

GEOMETRI

• Klockan – kvart i och kvart över
• Klockan – minuter i och över
• Tidsskillnad
• Volym – l och dl
• Volym Längd – cm och mm
• Längd – m och cm l
• Vikt – g
• Vikt – kg och g
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”